Foreign

Hlavní obrázek - Studie IOV-COM-202: CAR-T u pokročilého melanomu
11.6.2024 | Kongresové zpravodajství | Foreign

Jednorázové podání autologních lymfocytů lifleucel s pembrolizumabem má u pacientů s pokročilým melanomem, kteří dosud nebyli léčeni imunoterapií, zvládnutelný bezpečnostní profil a nadějnou účinnost. Více...