Foreign

Hlavní obrázek - Koncept T2T je vhodným doplňkovým nástrojem vedení léčby Crohnovy nemoci
14.10.2020 | Vlastní zpráva | Foreign

Léčba k cíli (treat-to-target, T2T) je považována za efektivní koncept lepšího managementu Crohnovy nemoci. Randomizovaná klinická studie fáze IIIb STARDUST porovnává strategii T2T se standardním režimem udržovací léčby ustekinumabem, monoklonální protilátkou s vazbou na podjednotku p40 interleukinů IL-12 a IL-23. Více...