S cílem zajistit v maximální možné míře chod jednotlivých ordinací a zabezpečit dostupnost hrazených služeb umožnila VZP všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost a ambulantním specialistům dočasně vykazovat vyšetření prováděné telefonicky, e-mailem, telekonferencí, videokonferencí a jinými prostředky vzdálené komunikace zástupně prostřednictvím jiných hrazených výkonů. Podle sdělení tiskového mluvčího VZP Vlastimila Sršně šlo o dočasné řešení, které mělo zabezpečit péči především o chronické dispenzarizované pacienty. Většinou se jednalo o zajištění předpisu léků a konzultace změn zdravotního stavu, doporučení dalšího léčebného postupu apod.

Ambulantní specialisté

Vzdálenou konzultaci lékaře s pacientem vykazovali pojišťovně k úhradě prostřednictvím zdravotního výkonu klinického vyšetření v jednotlivých odbornostech (tzn. jako by bylo prováděno vyšetření přímo v ordinaci lékaře). Ten má samozřejmě stanovenou vyšší úhradu nežli univerzální hrazený výkon telefonické konzultace. Jednalo se o rychlé a jednotné řešení nastalé situace, které se dalo aplikovat na většinu ambulantních odborností. Lékaři díky tomu neměli výrazný propad úhrad za svoji činnost, kterou v době koronavirové krize vykonávali, a pacientům byla poskytnuta potřebná péče, která šla tímto způsobem řešit.

Podmínkou bylo vždy pořídit záznam ve zdravotnické dokumentaci, ve kterém mělo být jasně uvedeno, že se jednalo o vzdálenou konzultaci zdravotního stavu, která naplňuje charakter cíleného vyšetření (zhodnocení subjektivních potíží pacienta, diagnostická rozvaha, preskripce léků apod.). Nebylo ovšem možno zároveň vykázat výkon telefonické konzultace – buď jedno, nebo druhé. Po zrušení zmíněného dočasného organizačního opatření tedy podle sdělení V. Sršně ambulantní specialisté budou opět vykazovat jen výkon telefonické konzultace, jestliže se na ně pacienti tímto způsobem obrátí.

Praktičtí lékaři

Všeobecní praktičtí lékaři i praktičtí lékaři pro děti a dorost měli možnost po dobu platnosti příslušných organizačních opatření vykazovat u vzdálené konzultace pojišťovně k úhradě výkon, který jinak používají v souvislosti s klinickým vyšetřením pacienta v ordinaci. Vykazovali ho tedy jak při standardních fyzických návštěvách pojištěnce v ordinaci, tak i v rámci elektronické/telefonické konzultace. Šlo především o konzultace zdravotního stavu pacienta, o konzultace ohledně preskripce léčivých přípravků a dalších případů, se kterými se praktický lékař běžně v ordinaci potkává. Tato práce, jejíž rozsah byl v době koranavirové krize enormní, by jim bez zmíněného organizačního opatření VZP nemohla být uhrazena. Normálně totiž mají výkon telefonické konzultace ošetřujícího lékaře pacientem zahrnutý do kapitační platby (tj. paušální platby za registrovaného pojištěnce) a u svého registrovaného pacienta ho nemohou samostatně vykazovat.