O nás

Terapie je odborným periodikem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, dále zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění, a předpisu SÚKL UST-27 Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky, v platném znění. Toto periodikum je určeno převážně pro odborníky (osoby oprávněné předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky) působící v medicíně, farmacii, managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťovnách a zdravotních odborech/výborech státní správy a samosprávy.

Poskytuje zpravodajský a publicistický přehled z klinické medicíny a lékařské vědy doma i ve světě a věnuje se i problematice organizace systému poskytování zdravotní péče a jeho financování.

Terapie svou pozornost soustředí na vzdělávání v novinkách z oblasti diagnostiky, terapie, farmakologie, farmakoterapie a technologických inovací. Hlavní důraz je kladen na multidisciplinaritu a mezioborovou spolupráci. 

Terapie přináší unikátní a v tuzemském periodickém zdravotnickém tisku nejkomplexnější zpravodajství z domácích, evropských i světových kongresů, konferencí a sympozií zajišťované redaktory přítomnými na odborném programu a doplněné o postřehy přímých účastníků a přednášejících.

Terapie nabízí i aktuální, nezávislé, profesionálně zpracované a prakticky zaměřené informace pro odborníky (osoby oprávněné předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky) působící v managementu lékařských praxí a zdravotnických zařízení. Obsah sešitu doplňují komentáře, analýzy a zdravotně politické zpravodajství z ČR i ze zahraničí s důrazem na vysvětlení dopadů, které pro poskytovatele zdravotní péče přináší aktuální legislativa, a to zvlášť v ambulantní a zvlášť v lůžkové péči. Nedílnou součástí těchto prakticky zaměřených stránek je i rubrika Personální inzerce. Aktuální číslo Terapie je ke stažení v den vydání na zabezpečené internetové stránce http://www.terapie.digital.