Cesk Slov Neurol N

Hlavní obrázek - Poruchy čichu po COVID-19 – diagnostika, význam a léčba
13.12.2021 | S. Genzor, M. Sova, J. Mizera et al | Cesk Slov Neurol N

Poruchy čichu jsou častým příznakem nemoci COVID-19. Toto systematické review se věnuje patofyziologii, dia­gnostice, prognostickému významu a léčbě poruch čichu asociovaných s onemocněním COVID-19. Více...

Hlavní obrázek - Vývojová dysfázie – funkční a strukturální korelace
15.9.2021 | L. Pospíšilová, M. Hrdlička, V. Komárek | Cesk Slov Neurol N

Přehledný referát prezentuje současné poznatky o vývojové dysfázii, méně známé neurovývojové poruše, jejíž prevalenci a závažnost lze srovnat s poruchou s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Více...

Hlavní obrázek - Intoxikace etylenglykolem
12.8.2021 | J. Drlík, P. Geier, E. Ehler | Cesk Slov Neurol N

Intoxikace se projevuje nevolností, zvracením, bolestmi hlavy, zmateností, progredující poruchou vědomí i generalizovanými epileptickými záchvaty. Více...