Cesk Slov Neurol N

Hlavní obrázek - Vývojová dysfázie – funkční a strukturální korelace
15.9.2021 | L. Pospíšilová, M. Hrdlička, V. Komárek | Cesk Slov Neurol N

Přehledný referát prezentuje současné poznatky o vývojové dysfázii, méně známé neurovývojové poruše, jejíž prevalenci a závažnost lze srovnat s poruchou s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Více...

Hlavní obrázek - Intoxikace etylenglykolem
12.8.2021 | J. Drlík, P. Geier, E. Ehler | Cesk Slov Neurol N

Intoxikace se projevuje nevolností, zvracením, bolestmi hlavy, zmateností, progredující poruchou vědomí i generalizovanými epileptickými záchvaty. Více...

Hlavní obrázek - COVID-19 a iktus
21.6.2021 | N/A | Cesk Slov Neurol N

Cílem práce je podat přehled o souvislostech mezi onemocněním COVID-19 a ikty. Práce se zabývá rizikem výskytu iktu a mechanizmy jeho vzniku u pacientů s COVID-19, dále prognózou, dopadem na organizaci péče a samotnou léčbu iktu v důsledku pandemie COVID-19. Více...