Ceska Gynekol

Hlavní obrázek - Domácí násilí v klinické praxi gynekologů a porodníků
19.11.2022 | A. Bauerová, P. Nosková | Ceska Gynekol

Problematika domácího násilí je v medicíně opomíjená, a diagnózy s ním spojené tak unikají pozornosti lékařů. Na uvedené kazuistice demonstrujeme vzácná i typická onemocnění týraných žen, která by se měla stát pro lékaře varovným signálem („red flags“) a navést je ke screeningu domácího násilí a včasné intervenci. Více...

Hlavní obrázek - Robotická stagingová lymfadenektomie v těhotenství – kazuistika
22.3.2022 | V. Staňková, R. Pilka | Ceska Gynekol

Představujeme případ 43leté pacientky s diagnostikovaným adenokarcinomem hrdla děložního v 15. týdnu gravidity, která podstoupila stagingovou roboticky asistovanou laparoskopickou pánevní lymfadenektomii k histologickému vyloučení postižení lymfatických uzlin. Více...