Ceska Gynekol

Hlavní obrázek - Vrozený deficit antitrombinu a gravidita – závažný trombofilní stav ohrožující matku i plod
31.8.2021 | I. Čápová, P. Salaj, I. Hrachovinová | Ceska Gynekol

Objasnění klíčové role antitrombinu (AT) v hemostáze, možnosti eskalace jeho účinku hepariny a úskalí kontroly efektu této léčby při deficitu AT. Seznámení s typy hereditárního deficitu AT, jejich molekulární podstatou a odvozeným odhadem trombembolického rizika. Deficit AT v klinické praxi se zaměřením na těhotenství. Více...