ČSNN

Hlavní obrázek - Supraskapulární neuropatie
18.1.2021 | A. Krajcová, M. Makeľ, V. Němcová et al | ČSNN

Supraskapulární neuropatie je vzácný úžinový syndrom projevující se bolestí zadní části ramene a slabostí abdukce a zevní rotace paže. Kompletní symptomatika je vyjádřena u postižení kmene nervu v oblasti incisura scapulae či u poúrazových lézí. Více...

Hlavní obrázek - Taste strips – metoda samovyšetření chuti
20.11.2020 | P. Brothánková, J. Vodička,V. Žilková | ČSNN

Cílem studie bylo vytvořit postup pro vyšetření chuti pacientem bez nutnosti přítomnosti vyšetřující osoby (samovyšetření chuti). Byla provedena subjektivní gustometrie osobám zdravým a nemocným metodou Taste strips (mokrou metodou) a výsledky byly porovnány se samovyšetřením (suchou metodou). Více...

Hlavní obrázek - Socioekonomické dopady bolestí hlavy – příčiny a možnosti ovlivnění
18.11.2020 | P. Řehulka, M. Vrubel, T. Nežádal, M. Brázdil | ČSNN

Bolesti hlavy jsou velmi rozšířené, vysokou prevalenci mají zvláště primární bolesti hlavy. Některé z nich jsou spojeny s výraznou disabilitou, která způsobuje významnou individuální i společenskou zátěž. Závažné ekonomické dopady jsou dány součtem negativních vlivů nejčastějších diagnóz: migrény, tenzního typu bolesti hlavy a bolesti hlavy vyvolané nadužíváním léčiv. Tato onemocnění lze přitom snadno diagnostikovat a účinně léčit. Více...