Gastroenterologie a hepatologie

Hlavní obrázek - Obezita a idiopatické střevní záněty
10.3.2021 | V. Teplan, M. Lukáš | Gastroenterologie a hepatologie

Incidence a prevalence obezity a nadváhy v posledních dekádách dramaticky roste do podoby globální pandemie. Současně paralelně narůstá i výskyt zánětlivých onemocnění střeva (IBD). Více...

Hlavní obrázek - Idiopatické střevní záněty mají negativní dopad na reprodukční chování pacientů: první multicentrický průzkum v České republice
3.3.2021 | D. Ďuricová, Z. Krátká, M. Bortlík et al | Gastroenterologie a hepatologie

Negativní vliv idiopatických střevních zánětů (IBD) na reprodukční plány a fertilitu byl popsán již v několika studiích. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv střevního onemocnění na reprodukční plány a fertilitu u pacientů s IBD v České republice. Více...

Hlavní obrázek - Vliv synbiotika ColonFit na symptomy pacientů se syndromem dráždivého tračníku, funkční zácpou a funkčním průjmem
25.1.2021 | R. Kroupa, J. Jarkovský, B. Packová et al | Gastroenterologie a hepatologie

Suplementace vlákniny a probiotik může mít pozitivní vliv na střevní symptomy prostřednictvím změn střevního mikrobiomu a fermentace. Cílem práce bylo monitorovat účinnost a toleranci podávání potraviny pro zvláštní lékařské účely ColonFit (kombinace vlákniny, inulinu a probiotik) u pacientů s funkčními střevními potížemi Více...

Hlavní obrázek - Syndrom arteria mesenterica superior v souvislosti s Crohnovou chorobou – kazuistika
6.1.2021 | I. Červinková, D. Pavlovská, M. Charvátová et al. | Gastroenterologie a hepatologie

Syndrom arteria mesenterica superior (SMAS) je vzácný stav charakterizovaný mechanickou kompresí třetí části duodena mezi břišní aortou a horní mezenterickou tepnou. Souvislost Crohnovy choroby se SMAS je v literatuře popisována raritně, ačkoliv pacienti s Crohnovou chorobou mají mnoho predispozic k jeho vzniku. Více...

Hlavní obrázek - Covid-19 a hepatogastroenterologie
20.11.2020 | J. Špičák | Gastroenterologie a hepatologie

Nová pandemie koronavirem covid-19 se stala globálním zdravotním a sociálním problémem s konkrétními souvislostmi v oblasti gastroenterologie a hepatologie. Organizační a restriktivní opatření se neliší od ostatních instrumentálních oborů a zahrnují ochranu nemocných i personálu v bezprostřední reakci na momentální epidemiologickou situaci a předpokládaný způsob šíření infekce. Více...