Gastroenterologie a hepatologie

Hlavní obrázek - Syndrom arteria mesenterica superior v souvislosti s Crohnovou chorobou – kazuistika
6.1.2021 | I. Červinková, D. Pavlovská, M. Charvátová et al. | Gastroenterologie a hepatologie

Syndrom arteria mesenterica superior (SMAS) je vzácný stav charakterizovaný mechanickou kompresí třetí části duodena mezi břišní aortou a horní mezenterickou tepnou. Souvislost Crohnovy choroby se SMAS je v literatuře popisována raritně, ačkoliv pacienti s Crohnovou chorobou mají mnoho predispozic k jeho vzniku. Více...

Hlavní obrázek - Covid-19 a hepatogastroenterologie
20.11.2020 | J. Špičák | Gastroenterologie a hepatologie

Nová pandemie koronavirem covid-19 se stala globálním zdravotním a sociálním problémem s konkrétními souvislostmi v oblasti gastroenterologie a hepatologie. Organizační a restriktivní opatření se neliší od ostatních instrumentálních oborů a zahrnují ochranu nemocných i personálu v bezprostřední reakci na momentální epidemiologickou situaci a předpokládaný způsob šíření infekce. Více...

Hlavní obrázek - Prediktory pokročilé kolorektální neoplazie ve screeningu kolorektálního karcinomu – průběžné výsledky multicentrické prospektivní studie
19.11.2020 | T. Grega, G. Vojtěchová, O. Ngo et al. | Gastroenterologie a hepatologie

Výskyt pokročilé kolorektální neoplazie ve screeningové populaci vykazuje velkou diverzitu s prevalencí 3–12 %. Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení v populaci jsou hledány potenciální rizikové faktory, které by umožňovaly stratifikaci jedinců dle míry rizika kolorektální neoplazie. Více...