Gastroent Hepatol

Hlavní obrázek - Stanovení lepku ve stolici jako metoda k ověření compliance s bezlepkovou dietou u dětí s nově dia­gnostikovanou celiakií
30.4.2022 | R. Vyhnánek, Z. Khaznadar, R. Vyhnánek, M. Paulík | Gastroent Hepatol

Cílem studie bylo porovnat koncentraci lepku ve stolici pomocí měření z lepku odvozených imunogenních peptidů (GIP – gluten-related immunogenic peptides) s koncentrací protilátek proti tkáňové transglutamináze ve třídě IgA (anti-tTG IgA) v krvi u dětí s nově dia­gnostikovanou celiakií. Více...

Hlavní obrázek - Screening karcinomu pankreatu: nastal čas vykročit?
21.12.2021 | P. Vaněk, V. Zoundjiekpon, P. Slodička et al | Gastroent Hepatol

Včasná detekce karcinomu pankreatu je považována za nejúčinnější způsob, jak zvýšit míru přežití u pacientů s tímto onemocněním. Jedinci s familiárním výskytem nebo syndromy genetické náchylnosti mají prokazatelně zvýšené riziko vzniku karcinomu pankreatu. Více...