Gastroent Hepatol

Hlavní obrázek - Doporučení Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty pro diagnostiku a medikamentózní léčbu ulcerózní kolitidy
27.10.2022 | M. Bortlík, D. Ďuricová, L. Hrdlička et al | Gastroent Hepatol

Ulcerózní kolitida (UC) je chronické zánětlivé onemocnění postihující tlusté střevo v různém rozsahu od konečníku orálním směrem. Jeho příčina není známa, a většina pacientů proto vyžaduje dlouhodobou, mnohdy celoživotní medikamentózní léčbu a trvalé sledování. Více...

Hlavní obrázek - Stanovení lepku ve stolici jako metoda k ověření compliance s bezlepkovou dietou u dětí s nově dia­gnostikovanou celiakií
30.4.2022 | R. Vyhnánek, Z. Khaznadar, R. Vyhnánek, M. Paulík | Gastroent Hepatol

Cílem studie bylo porovnat koncentraci lepku ve stolici pomocí měření z lepku odvozených imunogenních peptidů (GIP – gluten-related immunogenic peptides) s koncentrací protilátek proti tkáňové transglutamináze ve třídě IgA (anti-tTG IgA) v krvi u dětí s nově dia­gnostikovanou celiakií. Více...