Kardio revue

Hlavní obrázek - Nádorové riziko u metabolických onemocnění a kouření (I)
31.3.2022 | Vlastní zpráva | Kardio revue

Úvodní přednášky hned dvou seminářů z tradičního cyklu Metabolický syndrom věnoval prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., z Obezitologického centra III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze problematice metabolického syndromu, nádorových onemocnění a jejich spojitosti s kouřením tabáku. Více...

Hlavní obrázek - Kouření, metabolický syndrom a diabetes
28.2.2022 | Vlastní zpráva | Kardio revue

V patogenezi metabolického syndromu se uplatňují faktory, které s kouřením mnohdy přímo souvisejí. Svým vlivem na inzulinovou rezistenci a dysfunkci beta buněk kouření tabáku zvyšuje i riziko vzniku diabetu mellitu 2. typu. Více...

Hlavní obrázek - Kouření, obezita a kardiovaskulární riziko
14.2.2022 | Vlastní zpráva | Kardio revue

Recentní data ukazují, že kuřáci, kteří přešli k alternativnímu užívání nahřívaného tabáku, měli nižší nárůst tělesné hmotnosti oproti těm, kteří začali abstinovat zcela. Přitom stejně jako oni dosáhli zlepšení laboratorních markerů kardiovaskulárního rizika. Více...