Klin Onkol

Hlavní obrázek - Pozvolný vzestup bilirubinu v průběhu léčby mnohočetného myelomu lenalidomidem, bortezomibem a dexametazonem (demaskování dříve nedia­gnostikovaného Gilbertova syndromu) a vymizení nekrobio­tického xantogranulomu po dosažení kompletní remise myelomu
9.5.2023 | Adam Z., Řehák Z., Adamová Z. et al | Klin Onkol

Popisujeme pacienta s mnohočetným myelomem a nekrobio­tickým xantogranulomem (NXG) kůže a jater. Po léčbě bortezomibem, lenalidomidem a dexametazonem následoval rychlý pokles monoklonálního imunoglobulinu na neměřitelné hodnoty a již po 4. cyklu byla dosažena kompletní remise mnohočetného myelomu a současně vymizela kožní ložiska NXG. Více...

Hlavní obrázek - Meigsův syndrom
1.2.2023 | Kristková L., Zvaríková M., Bílek O. et al | Klin Onkol

Meigsův syndrom je definovaný přítomností benigního ovariálního tumoru v kombinaci s ascitem, dominantně pravostranným fluidothoraxem a případnou elevací nádorových markerů. Charakteristické je vymizení výpotků a odeznění klinických obtíží pacienta po chirurgickém odstranění nádoru ovaria. Více...

Hlavní obrázek - Akupunktura z pohledu medicíny založené na důkazech – možnosti klinického využití na podkladě doporučení National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
10.11.2022 | Halámková J., Dymáčková R., Adámková Krákorová D. | Klin Onkol

Cílem této práce je podat ucelený přehled o využití akupunktury v definovaných indikacích, dle aktuálních mezinárodních doporučení. Lze tak rozšířit terapeutické možnosti symptomatické léčby nádorových onemocnění a léčby nežádoucích účinků onkologické terapie.  Více...

Hlavní obrázek - Rehabilitácia a pohybová aktivita u pacientov s rakovinou pľúc
5.9.2022 | Líška D., Rutkowski S., Lauková J. | Klin Onkol

Rakovina pľúc je jedným z najbežnejších zhubných nádorov na celom svete. V industriálnom svete incidencia a prevalencia rakoviny pľúc narastá. Pri patogenéze zohráva významnú úlohu vplyv životného prostredia a genetika. Více...