Klin Onkol

Hlavní obrázek - Rehabilitácia a pohybová aktivita u pacientov s rakovinou pľúc
5.9.2022 | Líška D., Rutkowski S., Lauková J. | Klin Onkol

Rakovina pľúc je jedným z najbežnejších zhubných nádorov na celom svete. V industriálnom svete incidencia a prevalencia rakoviny pľúc narastá. Pri patogenéze zohráva významnú úlohu vplyv životného prostredia a genetika. Více...

Hlavní obrázek - Waldenströmova makroglobulinemie
1.7.2022 | Baďurová K., Gregorová J., Vlachová M. et al | Klin Onkol

Waldenströmova makroglobulinemie (WM) je hematoonkologické onemocnění patřící mezi monoklonální gamapatie – onemocnění, která jsou charakterizovaná přítomností monoklonálního imunoglobulinu v séru a/nebo v moči. Více...

Hlavní obrázek - Odborné stanovisko k péči o pacienty s implantovanými kardiostimulátory a kardiovertery-defibrilátory s indikací k radioterapii – souhrn pro profese v oblasti radiační onkologie
12.1.2022 | Koniarová I., Nečasová L., Šedivá L. et al | Klin Onkol

V ČR narůstá počet pacientů, kterým byly implantovány kardiostimulátory nebo kardiovertery-defibrilátory, v následujícím textu uváděné pod souhrnnou zkratkou CIED (cardiac implantable electronic devices – CIED), a kteří jsou zároveň indikováni k léčbě nádorového onemocnění pomocí radioterapie. Více...