Klin Onkol

Hlavní obrázek - Tebentafusp v léčbě metastatického uveálního melanomu – první pacientka léčená v České republice
1.6.2024 | Klabusay M., Bábková B. | Klin Onkol

Uveální melanom je velmi vzácným nádorem, který asi v polovině případů metastazuje. V případě rozvoje metastatického onemocnění je jeho prognóza krajně nepříznivá a medián přežití nepřesahuje 6 měsíců. Možnosti účinné léčby byly doposud velmi limitované. Tebentafusp je bispecifickým fúzním proteinem, který jako první prokázal účinnost u uveálního melanomu. Více...

Hlavní obrázek - Pozvolný vzestup bilirubinu v průběhu léčby mnohočetného myelomu lenalidomidem, bortezomibem a dexametazonem (demaskování dříve nedia­gnostikovaného Gilbertova syndromu) a vymizení nekrobio­tického xantogranulomu po dosažení kompletní remise myelomu
9.5.2023 | Adam Z., Řehák Z., Adamová Z. et al | Klin Onkol

Popisujeme pacienta s mnohočetným myelomem a nekrobio­tickým xantogranulomem (NXG) kůže a jater. Po léčbě bortezomibem, lenalidomidem a dexametazonem následoval rychlý pokles monoklonálního imunoglobulinu na neměřitelné hodnoty a již po 4. cyklu byla dosažena kompletní remise mnohočetného myelomu a současně vymizela kožní ložiska NXG. Více...

Hlavní obrázek - Meigsův syndrom
1.2.2023 | Kristková L., Zvaríková M., Bílek O. et al | Klin Onkol

Meigsův syndrom je definovaný přítomností benigního ovariálního tumoru v kombinaci s ascitem, dominantně pravostranným fluidothoraxem a případnou elevací nádorových markerů. Charakteristické je vymizení výpotků a odeznění klinických obtíží pacienta po chirurgickém odstranění nádoru ovaria. Více...