Klinická onkologie

Hlavní obrázek - Selhání adjuvantní léčby maligního melanomu – a co dál?
5.3.2021 | Žiaran M., Dvořák P., Hoffman P. et al | Klinická onkologie

Možnosti adjuvantní léčby maligního melanomu se v posledních letech významně rozšířily. Na základě výsledků klinických studií byla do léčebných postupů postupně zařazena jak imunoterapie zastoupená checkpoint inhibitory (ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab), tak u pacientů s prokázanou mutací v BRAF genu i cílená terapie (dabrafenib plus trametinib). Více...

Hlavní obrázek - Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe
1.2.2021 | Neuwirthová J., Gál B., Urbánková P., Smilek P. | Klinická onkologie

Houby Reishi a Coriolus se dlouhodobě užívají v Asii k léčbě různých onemocnění, především respiračních infekcí, plicních onemocnění a v posledních letech navíc i k léčbě nádorů. Za jejich hlavní bioaktivní komponenty se považují polysacharidy a triterpeny Více...

Hlavní obrázek - První klinické zkušenosti v České republice s aplikací perirektálního hydrogelu před radioterapií pro karcinom prostaty
11.1.2021 | Vik V., Novotný T. , Lukeš M. , Holý P. | Klinická onkologie

SpaceOAR® jakožto biodegradabilní hydrogel určený k vytvoření většího prostoru mezi přední stěnou rekta a prostatou u pacientů indikovaných k radioterapii (RT) pro karcinom prostaty (CaP) byl schválen úřadem Food and Drug Administration k medicínskému použití. Více...

Hlavní obrázek - Současný pohled na možnosti léčby BRAF mutovaného kolorektálního karcinomu
22.10.2020 | MUDr. Stanislav Batko | Klinická onkologie

Metastazující kolorektální karcinom je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Pokroky v molekulární dia­gnostice umožnily definovat několik odlišných podskupin tohoto onemocnění. Podskupina tumorů s přítomností mutace BRAF představuje pro lékaře největší výzvu, neboť je spojena s nižší šancí na nádorovou odpověď, kratším přežitím bez progrese i kratším celkovým přežitím. Více...