Klinická onkologie

Hlavní obrázek - Současný pohled na možnosti léčby BRAF mutovaného kolorektálního karcinomu
22.10.2020 | MUDr. Stanislav Batko | Klinická onkologie

Metastazující kolorektální karcinom je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Pokroky v molekulární dia­gnostice umožnily definovat několik odlišných podskupin tohoto onemocnění. Podskupina tumorů s přítomností mutace BRAF představuje pro lékaře největší výzvu, neboť je spojena s nižší šancí na nádorovou odpověď, kratším přežitím bez progrese i kratším celkovým přežitím. Více...

Hlavní obrázek - The first cancer patient with COVID-19 in Slovakia
21.10.2020 | MUDr. Ján Slopovský et al. | Klinická onkologie

In December 2019 a new strain of coronavirus SARS-CoV-2 has emerged and affected health care worldwide. Patients with cancer and other comorbidities are at increased risk for adverse outcomes in this infection. Více...