1 školicí místo na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství FNOL a LF UP

Datum zveřejnění nabídky: 1.6.2021
Lokalita: Olomoucký
Kontaktní osoba:
  • Bc. Markéta Žylová
  • Název společnosti: LF Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc
  • Email: marketa.zylova@fnol.cz
  • Tel.: 588 443 137
  • www: www.fnol.cz
Popis pozice:

Požadavky:

- minimálně jeden rok praxe v zubním lékařství,
- zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění.

Školící místo bude spojena s úvazkem pro Fakultní nemocnici Olomouc v rozsahu 0,50 na dobu určitou.

Termín nástupu dle dohody.

 

Písemné žádosti s fotokopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, profesním životopisem včetně přehledu o průběhu předchozí odborné praxe a výpisem z rejstříku trestů přijímá Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc, Bc. Markéta Žylová, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", které naleznete v detailu inzerátu na stránkách www.fnol.cz v sekci "Kariéra a vzdělávání" v záložce "Volné pozice" (http://kariera.fnol.cz/volne-pozice/) nejpozději do 4 týdnů po zveřejnění na web. stránkách  Terapie a na web. stránkách České stomatologické komory (ČSK).

 


FNOL, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s uděleným souhlasem se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí stanovené lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - děkan LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel FN Olomouc