Nalezené články pro

Hlavní obrázek - Telemedicína je víc než „lékař na telefonu“
15.7.2021 | red | Hl. rubrika: Terapie

Vydavatelství Care Comm, s. r. o., uspořádalo pod odbornou záštitou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP on-line kulatý stůl, jehož název byl shodný s titulkem tohoto článku. Více

Hlavní obrázek - Epiteloidní hemangioendoteliom v PET/ CT obraze
19.7.2021 | Koukalová R., Šedo J., Adámková Krákorová D. et al | Hl. rubrika: Klin Onkol

Maligní plicní nádory patří v současnosti dle četnosti k nejčastějším zhoubným onemocněním. Mezenchymální nádory plic jsou však velmi vzácné. Dle literárních dat představují necelých 0,5 % všech maligních plicních nádorů. Jednou ze vzácných variant je plicní epiteloidní hemangioendoteliom. Více

Hlavní obrázek - Heparinem indukovaná trombocytopenie
17.7.2021 | Novotný J., Penka M. | Hl. rubrika: Transfuze Hematol Dnes

Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) představuje velmi závažnou komplikaci léčby hepariny se zvýšenou morbiditou a/nebo mortalitou. Více

Hlavní obrázek - Historicky první zákon o elektronizaci zdravotnictví schválila Poslanecká sněmovna
10.7.2021 | Tisková zpráva | Hl. rubrika: Zdravotní systém

Poslanecká sněmovna 7. 7. 2021 ve třetím čtení podpořila vládní návrh zákona připravený Ministerstvem zdravotnictví a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR o elektronizaci zdravotnictví. Zákon usiluje o právní zakotvení nových pravidel a technologií v oblasti elektronizace zdravotnictví. Více

Nalezené události pro

XXIII. setkání Klubu mladých onkologů
Místo konání:hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou
Termín konání:3.9.2021 - 5.9.2021

Tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů děložního hrdla, těla a ovarií. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i… Více...

Elastografie jater 2021
Místo konání:Praha, Konferenční centrum CITY
Termín konání:7.9.2021

Klinika hepatogastroenterologie IKEM Praha pod odbornou záštitou České hepatologické společnosti ČLS JEP, České gastroenterologické společnosti ČLS JEP České společnosti pro ultrazvuk v medicíně, sekce ČSBS a přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM, prof. MUDr. J. Špičáka, CSc. Více...

7. SPOLEČNÝ KONGRES ČGPS ČLS JEP A SGPS SLS
Místo konání:Karlovy Vary
Termín konání:16.9.2021 - 19.9.2021

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP spolu se Slovenskou gynekologicko-porodnickou společností SLS pořádají již 7. společný kongres. Více...

Nalezené pracovní nabídky pro

Datum přidání:1.6.2021
Kontaktní email:marketa.zylova@fnol.cz
Kontaktní tel:588 443 137

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ředitel Fakultní nemocnice Olomouc vyhlašují výběrové řízení na obsazení 1 školícího místa na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství FNOL a LF UP pro přípravu ke specializační atestaci v oboru ortodoncie. Více...