Nalezené články pro

Hlavní obrázek - SALZBURSKÉ SEMINÁŘE 2022
10.1.2022 | N/A | Hl. rubrika: Terapie

Prestižní lékařské vzdělávání v Rakousku pod záštitou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Více

Hlavní obrázek - (R)evoluce v léčbě hemofilie
21.1.2022 | Vlastní zpráva | Hl. rubrika: Kongresy domácí

Léčba hemofilie se dynamicky mění. Standardem se staly faktory s prodlouženým účinkem, slibná je, především u hemofilie A, nefaktorová léčba nezávislá na vzniku inhibitoru a o kus blíže je i genová léčba budoucnosti. Více

Hlavní obrázek - O čem se diskutuje na poli anémií
21.1.2022 | Vlastní zpráva | Hl. rubrika: Kongresy domácí

Nejčastějšími vrozenými anémiemi jsou hemoglobinopatie. Jako o novém léku se na loňském kongresu ASH diskutovalo o luspaterceptu, který moduluje signální dráhu TGF-beta a zlepšuje syntézu erytrocytů. Více

Hlavní obrázek - Vítězí nová kombinace nad Richterovou transformací?
21.1.2022 | Vlastní zpráva | Hl. rubrika: Kongresy domácí

Na léčbu venetoklaxem s obinutuzumabem a atezolizumabem odpovědělo v americké studii všech sedm zařazených pacientů s Richterovou transformací, závažnou komplikací CLL se špatnou prognózou. V pěti případech došlo ke kompletní remisi. Více

Hlavní obrázek - CAR-T lymfocyty v léčbě lymfomů
20.1.2022 | Vlastní zpráva | Hl. rubrika: Kongresy domácí

Hematologie2022: Analýza dat francouzského registru Descar-T naznačuje, že z léčby axi-cel mohou nejvíce profitovat mladí a „fit“ pacienti s R/R difuzním velkobuněčným B-lymfomem, zatímco tisa-cel může být výhodný pro nemocné starší nebo v horším stavu. Více

Nalezené události pro

13. PragueONCO
Místo konání:Praha, Clarion Congress hotel
Termín konání:26.1.2022 - 28.1.2022

Dovolujeme si Vás pozvat na 13. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO, které se bude konat 26.–28. ledna 2022 v Clarion Congress Hotelu Prague v pražských Vysočanech. Více...

EPUAP 2022
Místo konání:Praha, Clarion Congress hotel
Termín konání:14.9.2022 - 16.9.2022

22. výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů. Více...

Nalezené pracovní nabídky pro