„Abychom mohli zahájit moderní, vysoce účinnou, ale také velmi nákladnou léčbu, která u jedince dosahuje až statisíců korun měsíčně, musíme určit přesnou diagnózu nemocného. Tedy na jedné straně perfektně znát typ jeho onemocnění, v čemž nám pomáhá mimo jiné molekulární genetika, moderní zobrazovací metody, stanovení řady prediktivních a prognostických faktorů, ale také na druhé straně v celé šíři definovat aktuální stav pacientova organismu, přidružené choroby, další léky, které užívá, jeho sociální a rodinné zázemí. To je velmi důležité pro to, zda a jak bude schopen tolerovat a dodržovat danou léčbu,“ říká prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., přednosta Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Lékařské fakulty Univerzity Palackého (LF UP) v Olomouci a člen výboru České hematologické společnosti ČLS JEP. Účelem tohoto komplexního přístupu je podle prof. Papajíka přesně a účelně zasáhnout léčbou cíl – nádorovou buňku – a zároveň dosáhnout toho, aby pacient léčbu zvládal a při jejím podáváním aktivně spolupracoval s lékaři.

„Principy precizní medicíny se promítají do téměř všech oblastí hematologie a hemato-onkologie, zejména však do léčby chronické lymfocytární leukemie, mnohočetného myelomu, maligních lymfomů, akutních leukemií a chronických myeloproliferativních onemocnění,“ doplňuje prof. Papajík. Právě zde lékaři nejčastěji kombinují moderní léky, vybírají je s ohledem na možnou toxicitu, řeší, jaká léčba bude skutečným přínosem a kde by pouze neúčelně narazila na rezistenci nádoru nebo špatnou snášenlivost pacientem.

Olomoucké hematologické dny budou hostit hvězdy oboru jako například hematoložku a onkoložku prof. Veroniku Bachanovou z univerzity v Minneapolis, která přijede s přednáškou Principy imunoterapie u maligních lymfomů, či prof. Rüdigera Hehlmanna z německé univerzity v Heidelbergu, jenž přednese sdělení Dlouhodobé zkušenosti s precizní medicínou v léčbě chronické myeloidní leukemie.

Olomoucké hematologické dny začínají 26. a končí 28. 5. v olomouckém kongresovém centru. V sobotu, den před startem, pořádají organizátoři tradičně Pacientský den, kdy se pacienti setkávají se svými lékaři a mohou si poslechnout zajímavé přednášky. Tématy letošního ročníku jsou alternativní přístupy versus tradiční medicína, vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví a vakcinace kontra konspirace aneb mýty a fakta o očkování.

Olomoucké hematologické dny pořádá HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně ve spolupráci s LF UP v Olomouci a Hemato-onkologickou klinikou FNOL a LF UP v Olomouci.

Program Olomouckých hematologických dnů a další informace jsou k dispozici na https://www.olhemdny.cz.