Studie, jejíž výsledky prezentovala prof. Isabella Annesi-Maesano z francouzského Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), sledovala 706 žen a jejich dětí, které byly přivedeny na svět v porodnicích v Nancy a Poitier.

Při vstupu do studie byly ženám v těhotenství změřeny koncentrace tří těžkých kovů v krvi, konkrétně kadmia, manganu a olova. Stejné měření bylo provedeno u jejich novorozenců z pupečníkové krve.

Všechny narozené děti byly dále sledovány do věku 8 let a bylo zaznamenáváno, zda se u některého z nich vyvinulo astma, alergická rýma, ekzém nebo potravinové alergie. Výzkum přitom zohlednil i rizikové faktory v rodinné anamnéze či kouření rodičů.

V celé sledované skupině činila průměrná koncentrace kadmia 0,8 µg/l v krvi matek a 0,5 µg/l v pupečníkové krvi novorozenců.

Vyšší hladiny kadmia v pupečníkové krvi (nad 0,7 µg/l) byly u dětí spojeny s možným zvýšeným rizikem pozdějšího rozvoje astmatu – cca o 34 % oproti dětem s koncentrací kadmia v pupečníkové krvi pod 0,3 µg/l. O 44 % bylo vyšší i rizika vzniku potravinových alergií.

Prokázána byla také souvislost mezi vyššími koncentracemi manganu v krvi matek (nad 1,1 µg/l) a možným zvýšením rizika ekzému u jejich dětí.

Zatím není známo, jakým mechanismem působí těžké kovy ve vyšších koncentracích na rozvoj astmatu či alergií u dětí. Nicméně prof. Annesi-Maesano vyslovila domněnku, že konkrétně kadmium by mohlo nějak narušovat vývoj imunitního systému plodu již v děloze.

Redakce kongresového zpravodajství