Cenu Sanofi za farmacii si letos převzala Lenka Loukotková z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR.  Ve výzkumu, jenž odborná porota ocenila, se věnuje novým způsobům léčby rakoviny. „Odhaduje se, že v současnosti je 90 % všech úmrtí na rakovinu způsobeno metastázami. Ty jsou obecně agresivnější než prvotní nádor a hůře se léčí. Podařilo se nám navrhnout a ověřit novou kombinovanou metodu léčby rakoviny založenou na imunoradioterapii, namířenou právě proti metastázám,“ vysvětluje vědkyně.

Cenu za druhé místo si odnesla Lucie Hyršová z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové za práci, v níž se mj. zabývala lékovými interakcemi. „Pohyb látek v těle zprostředkovávají tzv. transportéry. Zajišťují mimo jiné přenos látek obsažených v lécích, a tím umožňují jejich vstřebávání, distribuci a vyloučení z těla. Nám se podařilo odhalit nový mechanismus, jakým je množství jednoho z transportérů v lidském těle regulováno,“ popsala Hyršová s tím, že se se svým týmem současně zabývala také vlivem některých složek potravy na metabolismus. „Díky tomu jsme nyní schopní odhalovat některé nechtěné lékové interakce – buď situace, při nichž dojde ke zvýšení koncentrace léčiv v krvi, a tím pádem toxickému ohrožení organismu, nebo případy, kdy se léčiva odbourávají rychleji, než by měla, a to může vyústit až v selhání účinku terapie,“ popisuje vědkyně.

Další z oceněných, Ivona Lhotská také z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, navrhla automatizovaný proces pro určování množství toxinů, jež v potravinách a potravních doplňcích tvoří plísně. „Je to vůbec poprvé, co se podařilo propojit on-line analýzu s předchozím záchytem toxinů na speciálních polymerech. Od vložení vzorku do přístroje až po výsledek už mohou být všechny kroky provedeny automaticky,“ vysvětlila oceněná vědkyně a dodává, že díky tomu je možné analyzovat velké množství vzorků bez obsluhy, která by musela manipulovat s toxickým materiálem. Navíc systém umožní výrazné zrychlení celého procesu.

Třetí místo společně s Ivonou Lhotskou obsadil i Jan Kudláček z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zabývá výzkumem léčby epilepsie. „Léčba epilepsie je dlouhodobá a pacienti musejí užívat léky mnohdy celý život. Přibližně 30 % nemocných ale léky nezabírají. Pro nalezení účinnějších způsobů léčby je nezbytné pochopit dynamiku epilepsie v dlouhodobém měřítku a objasnit mechanizmy, které řídí dlouhodobé kolísání v náchylnosti mozku ke vzniku záchvatu,“ vysvětlil s tím, že právě výsledky jeho výzkumu mají pro pochopení těchto principů zásadní význam. „Mechanizmy, které řídí dlouhodobou dynamiku záchvatů, dosud nebyly brány v potaz při vývoji léků a představují nový terapeutický cíl nejen pro léky potlačující záchvaty, ale též pro léčbu epilepsie samotné,“ upřesnil Kudláček.

Letos se uskutečnil již 11. ročník Ceny Sanofi za farmacii. Vědci kromě finanční odměny získali také měsíční stáž v laboratoři ve Francii.