Profesor Antonín Doležal je řazen k nejvýznamnějším českým porodníkům 20. století. Ve svém oboru získal řadu ocenění.

Promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1953. Za šedesát let, kdy působil v porodnici U Apolináře v Praze 2, pomohl na svět tisícům dětí. Habilitoval v roce 1975, roku 1983 získal titul profesora a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy působil až do roku 2014. Stal se rovněž soudním znalcem v oboru porodnictví.

Je autorem mnoha vědeckých publikací. Za svou dlouholetou kariéru publikoval přes 130 odborných článků z oboru porodnictví, dále napsal mimo jiné historický román „Pařížský porodník“, ale i knihy s jazykovědnou tematikou, jako jsou „Lékařský slang a úsloví“ či „Zakázaná slova aneb (ne)pikantní jazykověda“, a podílel se na scénáři k filmu režisérky Věry Chytilové „Hra o jablko“.

 

 

Profesorka Helena Haškovcová má významný podíl na vzniku lékařské etiky jako samostatné lékařské disciplíny v České republice a je přední českou odbornicí v této oblasti. Jako první v ČR také v tomto oboru habilitovala a již o rok později se stala profesorkou. Prof. Haškovcové je také věnován jeden díl z cyklu České televize GEN – Galerie elity národa.

Mezi hlavní problematiky, jimiž se zabývá, patří práva pacienta, sdělování pravdy nemocným, informovaný souhlas, sociální gerontologie a tematika umírání a smrti.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Nejprve pracovala v biologických a zdravotnických ústavech a v roce 1990 nastoupila do Ústavu lékařské etiky na 3. LF UK. Docenturu v oboru lékařské etiky získala v roce 1992, profesuru v roce 1993.

Je autorkou mnoha samostatných monografií, řady vědeckých článků, učebnic a příruček pro lékaře a zdravotníky. Rovněž působí v české pobočce PEN klubu.

 

Dlouholetý expert v oboru oftalmologie. V oblasti očních operací má na svém kontě několik českých prvenství.

Například v roce 2008 se jednalo o zákrok nazývaný One Use Plus SBK 90 (subbowmanská keratomileuza), jenž spočívá v precizním mechanickém vytvoření velmi tenké rohovkové lamely síly pod 100 mikronů jednorázovými nástroji. Výhoda tohoto postupu spočívá v prevenci některých komplikací, jež mohou vzniknout při laserové operaci metodou LASIK, a také umožnění laserového zákroku u pacientů, jimž počet dioptrií nedovoluje podstoupit klasický LASIK. (Zdroj: tisková zpráva ÚVN, Praha, webové stránky Ministerstva obrany ČR www.army.cz)

V roce 1992 působil v mírové misi v Iráku, za kterou obdržel místní vyznamenání.

Oftalmologii se MUDr. Jaroslav Madunický věnuje více než 20 let. Vyučuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Prazea je vedoucím lékařem Refrakčního a laserového centra Oční kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha.

 

 

Významný specialista v oboru onkologie v celosvětovém měřítku. „Je uznáván i v zahraničí, kde je jeho jméno spojováno s onkologií u nás. Byl prvý, který přednášel na prestižním fóru ASCO ve Spojených státech,“ píše o prof. Petruželkovi doc. Bohuslav Konopásek (Konopásek B.: Profesor MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – životní jubileum. Klin onkol 2017).

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po promoci v roce 1976 nastoupil na Onkologickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze. V roce 1994 obdržel certifikát ESMO (European Society for Medical Oncology). Docentem se stal v roce 1998, profesorem byl jmenován v roce 2008.

Bohatě publikuje a přednáší u nás i v cizině, v tuzemsku i v zahraničí rovněž působí v odborných společnostech. Je přednostou Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a ÚVN-VFN Praha.

Ve výše zmíněné publikaci doc. Konopásek připomíná významný přínos prof. Petruželky pro rozvoj spolupráce Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze s chirurgickými a radioterapeutickými odděleními dalších významných pracovišť v Praze i mimo ni a jeho zásluhy o renesanci radioterapie na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

 

Jeden z nejuznávanějších českých odborníků na problematiku nádorových onemocnění ústní dutiny.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Ke konci 70. let minulého století se podílel na výstavbě nové Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc a v roce 2018 na založení Stomatologického a implantologického centra v Olomouci, které je považováno za jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu v České republice.

„Od roku 1993 působí v privátní praxi v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie a praktického zubního lékařství na vlastních pracovištích v Olomouci a Praze. Je stále aktivní jako operatér i učitel, věnuje se převážně stomatochirurgii se zaměřením na implantologii a výukovým kurzům, s nimiž navštívil např. Petrohrad, Rigu, Bukurešť, Brašov, Kišiněv, Lvov nebo Poznaň. Stal se také propagátorem jednodenní chirurgie, která zbavuje pacienty nutnosti hospitalizace. O dané problematice přednáší pravidelně od roku 1995, v posledních letech i se svými spolupracovníky, a to zejména na zahraničních sympoziích (Stockholm, Barcelona, Valencie, Edinburgh, Monte Carlo),“ stojí v medialonku, jímž byl doc. Podstatapředstaven coby laureát Ceny města Olomouce za rok 2018. (Zdroj: https://cenamesta.cz/laureati/josef-podstata/)