V dějinách vědy je ojedinělé, aby celé odvětví mohlo být připsáno konkrétnímu člověku, dílu, místu a datu. Stalo se tak ovšem v případě Gregora Johanna Mendela, který svým vědeckým dílem Versuche über Pflanzen-Hybriden (česky Pokusy s hybridy rostlin) položil v Brně v roce 1865 základy genetiky. Je proto právem nazýván otcem genetiky a přirovnáván k takovým velikánům, jako byli Koperník, Darwin, Einstein a další. Přesto lidé vědí o osobnosti G. J. Mendela poměrně málo. "V sérii podcastů Člověk Mendel, kterými chceme přispět k oslavám 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, jež si v roce 2022 připomínáme, bychom rádi Mendela představili nejen jako vědce, ale hlavně jako člověka, osobnost a charakter. Na portrét jeho osobnosti navazují články představující Mendela jako vědce s velmi širokým oborovým záběrem, jako pečlivého zapisovatele přírodních jevů i počasí Brna a okolí, jako botanika i odborníka na včelařství. Těmito texty přispěli do série vědkyně a vědci z několika ústavů naší Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Texty jsou krátké a poutavé, aby Mendela přiblížily co nejširšímu okruhu čtenářů a posluchačů," říká Leoš Verner z Přírodovědecké fakulty MU.


Podcasty naleznete zde:

Jaký tedy byl Gregor Johann Mendel? | Přírodovědecká fakulta MUNI

G. J. Mendel: zvídavý, talentovaný a ctižádostivý | Přírodovědecká fakulta MUNI

Úděl člověka dle G. J. Mendela | Přírodovědecká fakulta MUNI

Vědecký přístup k řešení otázky Co a jak se dědí. Pokusy s hrachem | Přírodovědecká fakulta MUNI