Se znevýhodněním se nesetkávají pouze při studiu, ale také v práci. V kariérním růstu je kromě diskriminace brzdí také nedostatečně flexibilní pracovní doba, kterou lze obtížně skloubit s rodičovstvím. Jedním z možných řešení je podle SVL větší využití sdružených praxí, kde se mohou lékařky střídat, a částečných úvazků. O tématu lékaři debatovaali na své XVII. jarní interaktivní konferenci, která proběhla 12.–14. května v Praze.

Interní dotazník Společnosti všeobecného lékařství vyplnilo celkem 216 budoucích či stávajících praktických lékařek. Jeho autorku MUDr. Kateřinu Javorskou zajímalo například to, proč si její kolegyně obor vybraly a s jakými překážkami bojují. „Překvapilo mě, kolik lékařek se setkalo s diskriminací kvůli svému pohlaví. Vyučující je už při studiích odrazují od určitých oborů, protože prý pro ženy nejsou vhodné. Typicky sem patří například chirurgie,“ vysvětluje praktická lékařka a členka výboru SVL. Celkem 70 % studentů, kteří nastupují na lékařské fakulty, přitom podle údajů Českého statistického úřadu tvoří ženy. Nadpoloviční většinu mají lékařky také v oboru praktického lékařství, kde jich je téměř 65 %, a tento podíl neustále roste. Přesto se jich ale pouze minimum objevuje ve vyšších funkcích a odborných lékařských skupinách. „Víme, že na doktorské studium v lékařských oborech v roce 2020 nastoupilo 48 % žen, přičemž vědkyně, které se na tuto dráhu vydají, zůstávají často na nižších akademických pozicích. Lékařkám brání rozvíjet svoji vědeckou kariéru také řada stereotypů. Kromě praxe v ordinaci na ně většinou na rozdíl od mužských kolegů padá i péče o domácnost a děti,“ říká MUDr. Javorská. Na otázku „Jakou byste jako žena uvítala ve své profesi podporu?“ zvolilo v dotazníku nejvíce respondentek možnost práce na částečný úvazek. Jedním z řešení, jak to praktickým lékařkám i lékařům umožnit, je podpora sdružených praxí, kdy v ordinaci působí více lékařů. „Nemůžeme si dovolit, aby praktické lékařky s malými dětmi kvůli nedostatečnému zázemí a možnostem ‚vypadly‘ na několik let z oboru. Při sdílení praxe mohou do ordinace chodit pouze na poloviční úvazek. Sama jsem zaměstnala mladou paní doktorku, a v ordinaci se tak můžeme střídat. Mám větší prostor pro to, abych se mohla vzdělávat a angažovat ve výboru SVL,“ popisuje MUDr. Javorská. O tom, jakými dalšími způsoby praktické lékařky v jejich profesi podpořit a situaci jim neztěžovat, budou odborníci debatovat na své XVII. jarní interaktivní konferenci. Plánují například provést podrobnější výzkum mezi lékařkami a na základě jeho výsledků jednat s Ministerstvem zdravotnictví. „Máme mezi sebou více než 4 100 praktických lékařek a musíme jim vytvořit takové prostředí, ve kterém se jim bude dobře vzdělávat, pracovat, ale také působit ve vědě,“ uzavírá doc. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP.