Nově se zde k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním se zachovalou i mírně sníženou ejekční frakcí objevují v nejvyšší třídě doporučení IA glifloziny (empagliflozin [2] a dapagliflozin [3]). Novinkou je také silnější doporučení k použití intravenózního železa pro zlepšení symptomů a omezení hospitalizací u nemocných se srdečním selháním a nedostatkem železa nebo použití gliflozinů (empagliflozinu a dapagliflozinu) a finerenonu [4] v prevenci srdečního selhání u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a diabetem.

ESC představila na svém kongresu čtyři nová léčebná doporučení a jednu aktualizaci guidelines z roku 2021 týkající se právě léčby pacientů se srdečním selháním. „V tomto ohledu došlo k paradoxní situaci, jelikož aktualizace doporučení spíše dohání již zavedenou klinickou praxi, než aby ji měnila. Od května letošního roku má v České republice empagliflozin úhradu na léčbu srdečního selhání se zachovalou a mírně sníženou ejekční frakcí, ale v doporučeních dosud uveden nebyl. Většinou tomu bývá naopak,“ říká prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., nově zvolený předseda České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti. Předmětem aktualizace je tak právě uvedení SGLT2 inhibitorů (empagliflozin a dapagliflozin) do třídy doporučení IA pro léčbu pacientů s chronickým srdečním selháním v celém spektru ejekční frakce levé komory. „Aktualizována byla také doporučení v oblasti prevence srdečního selhání, kde jsou nově doporučeny glifloziny u pacientů s chronickým onemocněním ledvin pro snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání nebo kardiovaskulární mortality, a to s diabetem i bez něj,“ doplňuje prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., vedoucí ambulance srdečního selhání Nemocnice Na Homolce. Aktualizace se podle něj také věnovala podávání intravenózního železa v různých formách pacientům s jeho nedostatkem, a to pro snížení rizika hospitalizace při akutním, ale i chronickém srdečním selhání. Čtyři nová doporučení se pak věnovala léčbě infekční endokarditidy, akutních koronárních syndromů, léčbě kardiomyopatií a péči o pacienty s diabetem 2. typu a kardiovaskulárními onemocněními.

 

TZ (foto free: pixabay.com)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O srdečním selhání:

Srdeční selhání postihuje více než 60 milionů lidí na celém světě, v ČR je nejčastější příčinou interní hospitalizace. V příštích 25 letech lze dle odborníků očekávat 50% nárůst hospitalizací pro srdeční selhání. Zároveň odhadují, že až třetině opakovaných hospitalizací lze předejít lepší edukací pacienta a organizací zdravotní péče. Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory (HFpEF) nastává, když se levá komora srdeční plní pod zvýšeným tlakem a tento zvýšený tlak se přenáší do levé síně a plicního řečiště a způsobuje příznaky, zejména námahovou dušnost, v pokročilých stadiích i rozvoj otoků. Výskyt HFpEF se stále zvyšuje, přesto je stále velmi pravděpodobně poddiagnostikováno; navíc bylo po dlouhou dobu nejobtížněji léčitelnou formou srdečního selhání.

 

Zdroje:
1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al; ESC Scientific Document Group. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2023 Aug 25:ehad195. doi: 10.1093/eurheartj/ehad195. Epub ahead of print. [online]. [cit. 2023-09-11]. Dostupné z: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad195/7246292.
2. Souhrn údajů o přípravku Jardiance [online]. [cit. 2023-09-08]. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_cs.pdf.
3. Souhrn údajů o přípravku Forxiga [online]. [cit. 2023-09-08]. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/forxiga-epar-product-information_cs.pdf.
4. Souhrn údajů o přípravku Kerendia [online]. [cit. 2023-09-08]. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kerendia-epar-product-information_cs.pdf.