Zdravotní systém

Hlavní obrázek - Vybrané aspekty převodu lékařské praxe z pohledu zdravotní pojišťovny
31.12.2020 | N/A | Zdravotní systém

Novelou zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP“), účinnou od 1. 9. 2015, byl v § 17 odst. 8 ZVZP zaveden nový institut kontraktační povinnost zdravotních pojišťoven, která nastává při převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb (dále jen „převod všech majetkových práv“). Více...

Hlavní obrázek - Certifikáty v prostředí e-VZP
2.11.2020 | N/A | Zdravotní systém

Elektronická komunikace přináší uživatelům mnoho nesporných benefitů. Právní a informační systémy však kladou na uživatele podmínky, za kterých lze elektronickou komunikaci využívat bezpečně, bez rizik a správně. Rádi bychom se v této Poradně VZP zabývali otázkou, jaký zvolit druh certifikátu v prostředí e-VZP, popř. zda je certifikát vůbec nutný. Více...

Hlavní obrázek - Poskytování pravidelných informací poskytovatelům zdravotních služeb
1.10.2020 | N/A | Zdravotní systém

Za účelem zajištění pravidelné informovanosti smluvních partnerů a optimalizace nákladů zasílá VZP ČR několik typů pravidelných přehledů, které představíme v této Poradně. Přehledy mají pouze informativní charakter a smluvním partnerům jsou zasílány výhradně prostřednictvím e-mailu. Více...

Hlavní obrázek - Domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu
1.9.2020 | N/A | Zdravotní systém

V dnešní Poradně VZP se věnujeme problematice paliativní péči, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Paliativní péče je jedním z druhů zdravotní péče a v souladu s platnou legislativou ji lze poskytovat i ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Více...