Zdravotní systém

Hlavní obrázek - Poskytování pravidelných informací poskytovatelům zdravotních služeb
1.10.2020 | N/A | Zdravotní systém

Za účelem zajištění pravidelné informovanosti smluvních partnerů a optimalizace nákladů zasílá VZP ČR několik typů pravidelných přehledů, které představíme v této Poradně. Přehledy mají pouze informativní charakter a smluvním partnerům jsou zasílány výhradně prostřednictvím e-mailu. Více...

Hlavní obrázek - Domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu
1.9.2020 | N/A | Zdravotní systém

V dnešní Poradně VZP se věnujeme problematice paliativní péči, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Paliativní péče je jedním z druhů zdravotní péče a v souladu s platnou legislativou ji lze poskytovat i ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Více...

Hlavní obrázek - Zdravotní služby čerpané v zahraničí? Refundace nákladů je dobrá, pojištění lepší
3.8.2020 | N/A | Zdravotní systém

V letní poradně přinášíme téma spojené s cestováním. Často se totiž setkáváme s tím, že naši klienti vyrážejí do zahraničí pouze průkazem pojištěnce. To však přináší problémy, pokud jsou nuceni vyhledat v zahraničí lékařskou péči, kterou musí zaplatit. Po návratu do České republiky sice mohou požádat o náhradu (refundaci) vynaložených nákladů a níže uvádíme, jak proces refundace probíhá a co je potřeba doložit, vždy je ale lepší tomu předejít. Tuto poradnu, určenou hlavně potenciálním pacientům zahraničních Více...

Hlavní obrázek - Sdružení ambulantních specialistů ČR se dohodlo s Ministerstvem zdravotnictví na zvýšení kompenzací v rámci úhradové vyhlášky
27.7.2020 | Tisková zpráva | Zdravotní systém

Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS ČR) reprezentované předsedou MUDr. Zorjanem Jojkem se s Ministerstvem zdravotnictví ČR dohodlo ve věci Kompenzační úhradové vyhlášky. Od 1. 7. platí: zvýšení základní hodnoty bodu v průměru z 1,07 Kč na 1,18 Kč, změna úhradového vzorce, náhrada za zrušené regulační poplatky z 35 Kč na 41 Kč a navýšení referenčního období ze 105 % na 130 % za předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚM a ZÚLP. Více...

Hlavní obrázek - Další Centra duševního zdraví doplní plánovanou pilotní síť
29.6.2020 | Tisková zpráva | Zdravotní systém

Ministerstvo zdravotnictví ČR vybralo v rámci Programu Podpory Center duševního zdraví dalších osm Center duševního zdraví, která doplní stávající síť již existujících 21 center. Ta vznikla v rámci předchozích programů podpory. Celková výše dotace na podporu osmi vybraných center činí téměř 117,5 milionů korun a je hrazená z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“. Více...