Bez tohoto vstřícného přístupu Ministerstva zdravotnictví by se mnoho ambulancí dostalo na jaře 2021 do ekonomických problémů, muselo by ukončit své praxe a pacienti by zůstali „na ulici“.

Základní myšlenkou dohody SAS ČR a Ministerstva zdravotnictví je úprava kompenzační úhradové vyhlášky jako spravedlivé proporční kompenzace, která pomůže ambulantním specialistům a jejím nejvíce postiženým odbornostem reagovat na ztráty způsobené pandemií. „Mezi březnem až červnem, kvůli epidemii COVID-19, došlo v našich ambulancích až k 70% poklesu činnosti. Pokud bychom měli pracovat v původních finančních podmínkách, takovýto propad promítnutý do tržeb bychom nikdy nedorovnali a mnoho z nás by muselo svou činnosti ukončit,“ vysvětluje předseda SAS ČR MUDr. Zorjan Jojko.

Situace ambulantní specializované péče byla mnoho let z hlediska finanční podpory ze strany Ministerstva zdravotnictví velmi nedostatečná a obrat nastal až díky přístupu současného ministra zdravotnictví. Ambulantní specialisté získali v roce 2019 v úhradách perspektivu stejného finančního navýšení, jako například fakultní nemocnice, které byly v minulosti velmi protěžovány. Pokles návštěv způsobený pandemií by ovšem měl na segment fatální následky.

Původní návrh kompenzační úhradové vyhlášky byl pro segment ambulantních specialistů nevhodný, a proto jsem velmi rád, že nám Ministerstvo zdravotnictví dalo prostor pro představení našeho pohledu, dat a modelací,“ komentuje proběhlé jednání s ministerstvem předseda SAS ČR MUDr. Zorjan Jojko a dodává: „Díky předloženým podkladům se nám podařilo najít shodu na navýšení zejména hodnot bodů. Věřím, že platná kompenzační vyhláška pomůže všem ambulantním specialistům důstojně ekonomicky přežít rok 2020 a nebudeme muset uzavírat ordinace.

Navýšení základní hodnoty bodu

Bodové hodnoty se zvýšily proporčně k tomu, jak moc byla daná odbornost postižena koronavirovou krizí, tj. kolik pacientů během ní ztratila nebo kolik zákroků nemohla poskytnout. Úplný přehled nové hodnoty bodů naleznete v příloze.

Výpočet úhrad

Úhrady za běžné pojištěnce budou vypočteny z roku, kdy přišlo k lékaři více pacientů. Kompenzační vyhláška předjímá, že letos v rámci epidemie COVID-19 přijde k ambulantním specialistům pacientů méně.

Náhrada za zrušené regulační poplatky

Výkony 09543 a 09615 (tzv. signální kódy, které vykazujeme spolu s klinickými vyšetřeními) mají
v 1. pololetí nadále hodnotu 35,- Kč, od 1. 7. 2020 pak 41,- Kč. Nadále jsou bez limitu vzorcem. Takto získané peníze jsou určeny především na nákup ochranných pomůcek pro lékaře a sestry.

Referenční rámec

Regulace za předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚM a ZÚLP byla limitována 105 % referenčního období. Toto se pro celý rok 2020 u všech regulovaných položek navyšuje na 130 %. Vše ostatní (způsob výpočtu, bonifikační navýšení hodnot bodů i koeficientu v úhradovém vzorci, malý počet pojištěnců, možnost zdůvodnění, výluky z regulací) zůstává beze změny.

Příloha – Hodnota bodu a odbornosti

Odbornost podle seznamu výkonů – základní hodnota bodu (k ní se připočítává event. bonifikace)

Hodnota bodu platná

od 1. 1. 2020

Interna

1,15

Angiologie

1,16

Diabetologie

1,12

Endokrinologie

1,14

Gastroenterologie

1,15

Kardiologie

1,16

Nefrologie

1,15

Revmatologie

1,12

RHB a fyzikální medicína

1,21

Hematologie

1,15

Infekční lékařství

1,15

Pneumologie a ftizeologie

1,19

Alergologie a klin. Imunologie

1,15

Lékařská genetika

1,17

Neurologie

1,15

Dětská neurologie

1,15

Dětské lékařství

1,23

Dětská kardiologie

1,17

Klinická onkologie

1,15

Radiační onkologie

1,11

Dermatovenerologie

1,18

Nukleární medicína

1,10

Chirurgie

1,19

Dětská chirurgie

1,21

Cévní chirurgie

1,18

Plastická chirurgie

1,21

Ortopedie

1,16

Ortopedická protetika

1,26

Otorinolaryngologie (ORL)

1,23

Foniatrie

1,18

Dětská ORL

1,28

Oftalmologie

1,21

Urologie

1,15

Anesteziologie a urgent. medicína

1,23

Léčba bolesti (Alegeziologie)

1,14

Hyperbarická a letecká medicína

1,27

Klinická logopedie

1,24

Všechny ostatní obory mimo níže mimo tabulku uvedené

1,18

 

Ostatním oborům se navyšuje hodnota bodu od 1. 7. 2020, a to na:

  • 1,10 Kč u psychiatrie;
  • 1,29 Kč u psychologie;
  • 1,35 Kč u zrakových terapeutů, adiktologů a ortoptistů;
  • 1,26 u některých preventivních endoskopií;
  • 1,29 Kč u některých preventivních výkonů v ORL.