Kongres ambulantní diabetologie – „Aktuality v diabetologii Poděbrady 2020"

Termín konání: 5.11.2020 - 7.11.2020
Místo konání: KC Lázeňská kolonáda Poděbrady
Web akce: www.gsymposion.cz/detail-akce/817/kongres-ambulantni-diabetologie-aktuality-v-diabetologii-podebrady-2020
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: diabetologie
Popis a program akce:

Pořadatel: GALÉN-SYMPOSION s.r.o. a Diabetická asociace České republiky (DAČR), z.s., pod záštitou Diabetologického centra Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole