XXIII. setkání Klubu mladých onkologů

Termín konání: 3.9.2021 - 5.9.2021
Místo konání: hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou
Web akce: kmo.koc.cz/
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: klinická onkologie, radiační onkologie
Popis a program akce:

 

XXIII. setkání Klubu mladých onkologů

Vážení kolegové, milí přátelé,

po dlouhém a pečlivém zvažování jsme se rozhodli letošní setkání KMO ze zřejmých důvodů přesunout na ZÁŘÍ 2019 - konkrétně na termín 3.-5.9.2021.  Věříme, že i přes více než roční pauzu nám zachováte svoji přízeň a v září se na našem oblíbeném místě opět setkáme.  

Termín příštího setkání: 3.-5. září 2021. Předpokládáme příjezd většiny účastníků v pátek 17.9. večer, odborný program pak bude zahájen v sobotu ráno.

Jak je již na naší akci zvykem, registrovaným lékařům hradíme v plné výši ubytování a stravování od pátku večer do ukončení setkání nedělním obědem.

Téma pro rok 2021:    

Nádory děložního hrdla, těla a ovarií 

Aktivní účast:   Budeme velmi potěšeni, když se nám přihlásíte a pomůžete s přípravou prezentací. Jejich seznam bude zveřejněn v průběhu května 2021 - naší snahou je pomocí přehledných a stručných prezetací zmapovat hlavní pokroky v diagnostice a terapii gynekologických nádorů. Podrobnosti naleznete cca v průběhu března v samostatné sekci tohoto webu.

Akce je kreditována - za účast obdržíte 10 kreditů ČLS JEP.

Odborní garanti konference:

doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., Sunderby Sjukhus, Sverige, (onkologie@seznam.cz)

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Onkol. a radioterap. oddělení FN Plzeň, (svobodat@fnplzen.cz)

 

Organizační výbor:

MUDr. Radim Němeček, Ph.D., MOÚ Brno (nemecek@mou.cz)

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., MOÚ Brno (msvoboda@mou.cz)