Elastografie jater 2021

Termín konání: 7.9.2021
Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY
Web akce: www.congressprague.cz/kongresy/eja2021.html
Druh akce: odborná konference
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: gastroenterologie, hepatologie
Popis a program akce:

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení vystavovatelé,

na základě aktuální epidemiologické situace jsme po důkladném zvážení všech možností dospěli k rozhodnutí, že termín konference Elastografie jater 2021 ještě jednou přesuneme, a to na 7. září 2021. Hlavním cílem konference je nejen samotný odborný program, ale i možnost setkat se s kolegy, sdílet nové poznatky, zkušenosti, diskutovat. Významná část programu je věnována praktické demonstraci přístrojů a zobrazovacích metod. Vzhledem k tomu, že konference v tomto ohledu nabízí jedinečnou příležitost, věříme, že změnu termínu přivítáte.

Těšíme se na společné setkání.
S úctou


Halima Gottfriedová
odborný garant konference

Petra Skalová
organizátor konference

 

Elektronickou pozvánku ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.