7. SPOLEČNÝ KONGRES ČGPS ČLS JEP A SGPS SLS

Termín konání: 16.9.2021 - 19.9.2021
Místo konání: Karlovy Vary
Web akce: gynkonference.cz/
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: gynekologie a porodnictví
Popis a program akce: