34. český a slovenský neurologický sjezd

Termín konání: 1.12.2021 - 3.12.2021
Místo konání: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Web akce: www.csns2021.cz/
Druh akce: kongres
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: neurologie, dětská neurologie, neurochirurgie
Popis a program akce:

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás oslovit jménem organizátorů a výborů 34. českého a slovenského neurologického sjezdu, jehož konání bylo naplánováno do olomouckého hotelu Clarion v termínu 18. – 21. listopadu 2020.

Předseda s místopředsedou sjezdu a předsedové obou výborů, organizačního i vědeckého, dospěli po vyhlášení nouzového stavu v České republice po velmi pečlivém a důkladném zvážení k závěru, že konání výše uvedeného sjezdu v plánovaném termínu by bylo zatíženo významným rizikem mizivé účasti a z ní vyplývající velmi nízké vědecké úrovně sjezdu. K tomuto závěru nás vedly níže uvedené skutečnosti:

  1. Uzavření hranic České republiky pro pohyb dovnitř i ven, a to pro jakýkoliv druh turistiky, včetně kongresové. Ponechání tohoto opatření v platnosti do konce roku 2020 je všeobecně předpokládáno. Tento fakt by vedl k tomu, že by se slovenští kolegové sjezdu nemohli účastnit vůbec.
  2. Již provedený přesun všech odborných akcí – kongresů, sympozií, seminářů a kurzů – jednotlivých (a téměř všech) sekcí České neurologického společnosti, které se měly konat během jarních a letních měsíců, do měsíců podzimních, a to prakticky v kontinuální řadě od poloviny září do začátku prosince; stejně tak jsou přesouvány i tuzemské a zahraniční neurologické konference, pořádané jinými subjekty. Podzimní měsíce tedy budou (v tom lepším případě) dobou, kdy budou akademičtí pracovníci dohánět zmeškanou výuku a zkoušky, lékaři v nemocnicích dohánět elektivní péči a lékaři v ambulantní sféře dělat vše pro to, aby jejich ambulance ekonomicky přežily. Bude zároveň dobou, kdy prakticky každý týden bude probíhat neurologická konference, jejíž organizátoři se budou snažit atrahovat co nejvyšší počet účastníků.

V této situaci je více než pravděpodobné, že by listopadový olomoucký celostátní sjezd proběhl nedůstojně, s minimální účastí kolegů pouze z České republiky, a bez možnosti pozvat význačné specialisty z jiných zemí k vyzvaným přednáškám. Požádali jsme tedy předsedy výborů České neurologické společnosti a Slovenské neurologické společnosti, profesora Bednaříka a profesorku Gdovínovou, aby náš návrh na přesun olomouckého sjezdu obou společností do podzimního termínu roku 2021 předložili k posouzení a rozhodnutí oběma výborům. V obou dvou výborech poté proběhlo tajné hlasování, které v obou případech vyznělo s převahou v prospěch našeho návrhu.

Děkujeme tímto všem kolegům, členům oběma výborů, kteří nám po jistě pečlivém zvážení dali za pravdu a přiklonili se k námi navrhované variantě.

A dovolujeme si Vás všechny co nejsrdečněji pozvat již teď k hojné účasti na 34. českém a slovenském neurologickém sjezdu, který se bude konat v Olomouci ve dnech 1. – 3. prosince 2021.

 

S kolegiálním pozdravem

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
předseda 34. českého a slovenského neurologického sjezdu

prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., FESO
místopředseda 34. českého a slovenského neurologického sjezdu

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
předseda Vědeckého výboru 34. českého a slovenského neurologického sjezdu

prim. MUDr. Pavel Otruba, MBA
předseda Organizačního výboru českého a slovenského neurologického sjezdu