Brněnské onkologické dny

Termín konání: 12.10.2022 - 14.10.2022
Místo konání: Brno, Výstaviště, Pavilon E
Web akce: www.onkologickedny.cz/
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: onkologie
Popis a program akce:

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom vás jménem Masarykova onkologického ústavu a organizačního výboru pozvali k účasti na 46. ročníku Brněnských onkologických dnů a 36. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 12.–14. října 2022 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

Po několika letech, kdy jsme byli nuceni částečně či zcela přejít do on-line formátu, je pro nás velikým potěšením návrat k prezenční formě. 

Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou.

V odborném programu letošních BOD naleznete kromě tradičních edukačních sympozií zaměřených na karcinom prsu, nádory plic, nádory gastrointestinálního a urogenitálního traktu, imunoterapii, cílenou terapii, onkochirurgii a paliativní péči i speciální bloky věnované problematice precizní onkologie a činnosti molekulárního tumor boardu nebo blok věnovaný umělé inteligenci v onkologii.

Již druhým rokem pro vás také připravujeme International Brno Oncology Day (I-BOD), který se uskuteční v pátek 14. října 2022.  Za mezinárodním brněnským onkologickým dnem stojí myšlenka prohloubení spolupráce mezi specialisty v rámci středoevropského regionu. V letošním roce naše pozvání přijala řada předních odborníků, ale i mladých lékařů či vědců ze sousedních zemí, mezi nimiž jmenujme univerzitní centra ve Vídni, Grazu, Budapešti, Bratislavě a Lipsku. Pestrý program nabízí širokou škálu sympozií od edukačních bloků věnovaných novinkám z mezinárodních konferencí ASCO a ESMO až po kazuistické setkání Meet the Experts. Věříme, že se nám podaří vytvořit kreativní a příjemné akademické prostředí, které rozvine spolupráci nejen mezi experty ve svém oboru, ale také vzájemnou spolupráci nastupující generace mladých lékařů a odborníku v translačním výzkumu.   

Při příležitosti Českého předsednictví v Radě Evropské unie jsme si dovolili obohatit program posledního konferenčního dne o problematiku komplexní péče o děti, adolescenty či dospělé, kteří prošli onkologickou léčbou a vyrovnávají se zdravotními a psychosociálními dopady svého onemocnění. I v této sekci přivítáme zahraniční hosty.

Z pestrého programu konference KNZP bychom chtěli vyzdvihnout zejména otázky diagnostiky a léčby nádorových chorob či aktuální problematiku integrace pracovníků z Ukrajiny do českého systému onkologické péče.

Je nám potěšením, že záštitu nad Brněnskými onkologickými dny přijala řada odborných společností, i letos je naším garantem ESMO a ČOS.
 

Těšíme se na Vaši účast.