Dny gynekologické patologie 2023

Termín konání: 2.2.2023 - 4.2.2023
Místo konání: Praha, Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Web akce: mhconsulting.cz
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: gynekologie a porodnictví , patologická anatomie
Popis a program akce:

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 

Přijměte, prosím, pozvánku na 3. dny gynekologické patologie, které budeme pořádat ve dnech 2. - 4. února 2023. Akce tématicky navazuje na předchozí ročníky, které jsme na pracovišti pořádali v únoru 2020 a 2022. Hlavní náplní akce tentokrát bude problematika patologie děložní tuby a ovaria, se zohledněním změn souvisejících s novou WHO klasifikací nádorů ženského genitálu z roku 2020. Jako další téma bude problematika missed abortion a gestační trofoblastické nemoci, spíše se zaměřením na praktické aspekty diagnostiky.

Součástí akce bude i sklíčkový seminář zaměřený na zajímavé gynekopatologické případy, který bude pořádaný ve spolupráci s pracovišti patologie 3. LF UK (FNKV a FTN), ale budou na něm prezentovat případy i kolegové i z dalších pracovišť. Součástí bude také praktický seminář s živou projekcí zajímavých případů.

Zajištěn bude večerní společenský program (ve čt 2. 2. 2023 v prostorách ústavu a v pátek 3. 2. 2023 již tradičně v restauraci Potrefená husa) a občerstvení po celou dobu konání kurzu.

Akce je pod odbornou záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, bude ohodnocena kredity ČLK a je pořádána MH Consulting s.r.o. Akce bude probíhat v prostorách Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze.


S pozdravem,

Pavel Dundr
Kristýna Němejcová
Radoslav Matěj