44. české a slovenské endoskopické dny a Olomouc live endoscopy 2023

Termín konání: 21.6.2023 - 23.6.2023
Místo konání: Olomouc, hotel Clarion
Web akce: mhconsulting.cz/
Druh akce: odborná konference
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: gastroenterologie, hepatologie
Popis a program akce:

 

Milí přátelé, vážení příznivci digestivní endoskopie,

Půjde o spojení dvou tradičních endoskopických akcí a vzhledem ke konání gastroenterologického kongresu na Slovensku půjde v roce 2023 o největší kongres s gastroenterologickou tématikou na území České republiky.

Nosným tématem kongresu bude "Multioborová spolupráce v digestivní endoskopii" a jeho součástí bude schůze zástupců Center vysoce specializované digestivní endoskopie, tři minisymposia zaměřená na endosonografii, endoskopickou resekci a endoskopii u idiopatických střevních zánětů, dva dopolední bloky živých přenosů endoskopických výkonů z II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, tématicky zaměřené přednáškové bloky, blok volných sdělení, videokazuistik a blok endoskopických sester.

 

Program ozdobí prestižní zahraniční hosté prof. Jacques Deviere z Bruselu a prof. Shyam Varadarajulu z amerického Orlanda a vystoupení uznávaných osobností digestivní endoskopie z České republiky a Slovenska.

 

Záštitu nad kongresem převzali prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého a prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc.


Těšíme se na Vaši účast