Kalendář plánovaných akcí

ESGO 2021 Congress
Místo konání:Praha
Termín konání:23.10.2021 - 25.10.2021

Přední evropské setkání gynekologické onkologie: Kongres ESGO 2021 Prague Více...

6th CONGRESS OF EUROPEAN ORL-HNS
Místo konání:Milán, Itálie
Termín konání:29.10.2021 - 2.11.2021

Kongres pořádaný Konfederací evropských ORL-HNS je budován v úzké spolupráci s evropskými vědeckými společnostmi, evropskými národními společnostmi a sekcí a radou UEMS ORL. Více...

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY
Místo konání:Praha, Konferenční centrum CITY
Termín konání:4.11.2021 - 5.11.2021

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, ve spolupráci s Českou chirurgickou společností, děkan 1. lékařské fakulty a ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Vás srdečně zvou na XXVII. pražské chirurgické dny. Více...

31. Kongres asistované reprodukce
Místo konání:Brno, Quality Hotel Brno Exhibition
Termín konání:9.11.2021 - 10.11.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem naším a jménem Sekce asistované reprodukce při České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vás zveme na 31. Kongres asistované reprodukce. Těšíme se na Vás Za pořadatele SAR ČGPS ČLS JEP MUDr. Štěpán Machač, PhD. Za organizační výbor MUDr. Pavel Otevřel Více...