Finance

Hlavní obrázek - Potenciál zákona o elektronizaci zdravotnictví
1.5.2021 | N/A | Zdravotní systém

Koronavirová krize jasně ukázala na ty obory, které značně trpí nedostatečnou mírou digitalizace, a zdravotnictví patří mezi ně. V našem oboru ale vyčnívají dva nejvýznamnější (a dlouhou dobu také jediné) projekty – eRecept a eNeschopenka. Více...

Hlavní obrázek - Regresní náhrady ve vztahu k oznamovací povinnosti poskytovatele
31.1.2021 | N/A | Zdravotní systém

Podle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném zdravotním pojištění), má příslušná zdravotní pojišťovna vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Tyto tzv. regresní náhrady jsou příjmem fondů zdravotní pojišťovny. Více...

Hlavní obrázek - Vybrané aspekty převodu lékařské praxe z pohledu zdravotní pojišťovny
31.12.2020 | N/A | Zdravotní systém

Novelou zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP“), účinnou od 1. 9. 2015, byl v § 17 odst. 8 ZVZP zaveden nový institut kontraktační povinnost zdravotních pojišťoven, která nastává při převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb (dále jen „převod všech majetkových práv“). Více...