Local news

Hlavní obrázek - Hrozí, že někteří pacienti přijdou o své organizace
14.4.2021 | Tisková zpráva | Local news

Hájí zájmy konkrétních skupin pacientů a jsou registrované při ministerstvu zdravotnictví. Přesto již brzy nemusejí být pacientskými organizacemi. Přesně to hrozí celkem čtrnácti etablovaným pacientským organizacím v Česku, které nejsou formálně spolkem, ale mají právní formu obecně prospěšné společnosti nebo zapsaného ústavu. Více...

Hlavní obrázek - Aktualizované mezioborové stanovisko k použití mAb u pacientů s covid-19
13.4.2021 | Vlastní zpráva | Local news

V souvislosti s narůstající klinickou zkušeností s podáváním monoklonálních protilátek (mAb) proti SARS-CoV-2 aktualizovala mezioborová pracovní skupina koordinovaná Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP zásady pro jejich účelné použití u pacientů s covid-19. Více...