Local news

Hlavní obrázek - Budeme očkovat učitele nebo chronické pacienty?
19.2.2021 | Tisková zpráva | Local news

Pacientské organizace sdružující chronické pacienty ve vysokém riziku těžkého průběhu nebo úmrtí na COVID-19 zásadně nesouhlasí se způsobem, jakým je naplánováno pokračování očkování proti infekci COVID-19. Více...

Hlavní obrázek - EFSA se vyjádří ke zdravotnímu označování na obalu potravin
16.2.2021 | Vlastní zpráva | Local news

Podle akčního plánu pro strategii EU „Farm to Fork“ má Evropská komise v úmyslu předložit do konce roku 2022 návrh harmonizovaného povinného nutričního značení na přední straně obalu potravin a stanovení nutričních profilů s cílem omezit propagaci potravin s vysokým obsahem např. soli, cukrů anebo tuku. Více...

Hlavní obrázek - Screening Ca děložního hrdla – novinky v indikaci a vykazování
15.2.2021 | Vlastní zpráva | Local news

Za účelem záchytu většího počtu případů je celosvětově doporučováno rozšíření screeningových metod o test na přítomnost lidských papilomavirů (HPV) prováděný v konkrétních věkových skupinách, který zvyšuje významnou měrou citlivost a bezpečnost screeningu karcinomu děložního hrdla. Více...