V uplynulých dnech byl zahájen již 12. ročník ankety „Lékař roku“, která dává pacientům i odborné veřejnosti možnost ocenit nejen odborné, ale i lidské kvality těch, kteří pečují o naše zdraví. Vyhlašuje ji Unie pacientů ČR a dlouholetou záštitu nad anketou má České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Hlasování probíhá do 31. března 2020, a to přes internetovou stránku www.lekarroku.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v druhé polovině dubna 2020 v Praze.

Anketa „Lékař roku“ Má ambici posilovat dialog mezi lékaři a pacienty a zlepšovat jejich spolupráci a komunikaci. Odborná část si klade za cíl vyzdvihnout zejména výjimečné lékařské počiny jak z hlediska odbornosti, tak i z hlediska humanity. V hledáčku hodnotitelů budou také významné vědecké a výzkumné počiny, a celoživotní přínos medicíně.

Pacienti mohou hlasovat ve třech kategoriích:

  • „Lékař lůžkového zařízení“ (lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních)
  • „Praktický lékař“ (praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři)
  • „Lékař specialista“ (lékaři ze všech odborných ambulancí)

 

Do odborné části ankety jsou nominováni lékaři různými odbornými a zájmovými organizacemi a následně vybráni komisí sestavenou z odborníků pod hlavičkou Unie pacientů ČR. Kategorie jsou následující:

  • „Jeseniova cena“ (lékař s největším přínosem pro pokrok v medicíně)
  • „Hippokratova cena“ (oceněn bude lékař, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti)
  • „Lékař s celoživotním přínosem v medicíně).

 

Uděleno bude i Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR. Toto uznání vyjadřuje postoj Unie pacientů ČR k projektu/osobnosti, který/á v uplynulém roce zásadním způsobem podpořil/a a realizoval/a pomoc pacientům v tíživých životních situacích.

Unie pacientů ČR je největší pacientskou organizací v ČR. Její členská základna čítá více než 18 tisíc členů. Hlasování se pravidelně zúčastňují i pacienti, kteří nejsou členy Unie pacientů ČR.