V rámci pilotního projektu pro screening karcinomu prostaty jsme zahájili nábor mužů ve věku 50-69 let, kteří neměli v posledních 2 letech vyšetřeno PSA, do grantového projektu.

Vyšetření na MR je nebolestivé, bezkontaktní, bez zavádění čehokoliv do těla a dokáže velmi spolehlivě vyloučit (ev. nalézt a lokalizovat) případný karcinom prostaty. Jedná se o unikátní, časově omezenou možnost, kterou chceme nabídnout.

Více informací: www.mou.cz/prostapilot

Nebo u M. Přikrylové, preventivní ambulance 773 757 045, 815 hod, kde se lze domluvit i na termínu.