Vyšetří plíce, žlučník nebo žíly

Vyšetření zatím nepodporuje ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny, ordinace si tak drahé přístroje pořizují na vlastní náklady a vyšetření poskytují zdarma. Pandemie koronaviru přitom podle lékařů jasně ukázala, jak nápomocný může ultrazvuk v rukou praktiků být například při odhalování covidového zápalu plic. I proto v řadě evropských zemí ultrazvuk praktici do ordinací dostávají velmi rychle. I o tom mluvili na své XLI. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP v Karlových Varech.

Nasazení ultrazvuku v ordinacích praktikům umožňuje hlavně zrychlení a zpřesnění diagnózy, s čímž souvisí i včasnější nasazení léčby. „Využití ultrasonografie výrazně zkvalitňuje primární péči. Například při podezření na zápal plic ultrazvuk umožní – spolu s dalšími vyšetřovacími metodami – určit diagnózu během několika minut přímo v ordinaci, nebo dokonce přímo u pacienta doma. To přináší velkou výhodu, často naprosto zásadní pro další léčbu a směřování pacienta. V ČR se navíc často zapomíná, že ultrazvukové vyšetření plic je v diagnostice zápalu plic přesnější než standardní rentgenové vyšetření plic v nemocnici, je dokonce schopné zápal plic zachytit i o 1–2 dny dříve. Implementace ultrazvuku do rutinního používání všeobecnými praktickými lékaři tak představuje bez nadsázky přímo fantastickou příležitost při případné další vlně pandemie. V řadě evropských zemí to již pochopili, “ popisuje MUDr. David Halata, praktický lékař a člen výboru SVL ČLS JEP. Je jedním z několika desítek praktiků, kteří v Česku ultrazvuk používají, ovšem na vlastní náklady – úhrady v Česku pojišťovny poskytují pouze specializovaným pracovištím. Těm však podle MUDr. Halaty praktici „do zelí nelezou“. Jejich cílem je totiž tzv. Point-of-Care ultrasonografie (POCUS), při které se zaměřují na zodpovězení jedné velmi konkrétní klinické otázky. „Naším záměrem je soustředit se pouze na velmi jednoduchá zjištění v určitých částech těla, abychom mohli lépe určit diagnózu. Navíc na pacientech, které velmi dobře známe,“ říká MUDr. Halata.

Bezpečnost a spolehlivost vyšetření ultrazvukem v ambulancích praktiků v uplynulých dvou letech zkoumaly vědecké studie. „Velmi zjednodušeně porovnávaly nálezy našich vyšetření ultrazvukem s nálezy u sonografisty. Například u diagnózy zápalu plic se nálezy shodovaly z 90 %, a to po absolvování jednodenního úvodního kurzu, podobně skvělých výsledků praktici dosáhli i u diagnózy žlučníkových kamenů. Jestliže tedy existovaly pochybnosti, že se praktici mohou během relativně krátké doby naučit pracovat s ultrazvukem, tyto studie je jednoznačně vyvrací,“ říká MUDr. Halata, jeden ze spoluautorů studií, které jsou v evropském měřítku unikátní jak svým rozsahem, tak množstvím nasbíraných dat. Mezitím spustili vzdělávací program, který lékaře na využití ultrazvuku připravuje. „Zájem o vzdělávací program je obrovský, každý vypsaný kurz je za chvilku obsazený. Alespoň základním kurzem jsme vyškolili už několik stovek praktických lékařů,“ říká doc. MUDr. Roman Škulec, vedoucí Výukového pracoviště pro Point-of-Care ultrasonografii Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, který je odborným garantem projektu a s praktiky na vytvoření vzdělávacího programu spolupracuje. Do budoucna by pak podle něj praktici mohli vyšetřovat i měkké tkáně, například při poranění ramene, podkožní útvary nebo vyšetřovat štítnou žlázu.