Do léčebného procesu se zapojují roboti a umělá inteligence, rozvíjí se genetické inženýrství a nano-medicína. Řada dřívějších diagnostických i terapeutických úkonů se digitalizuje a osobní komunikace mezi lékařem a pacientem se často mění na telemedicínu, která je pro pacienta méně náročná a za určitých okolností, např. v případě infekčního rizika, i vhodnější.

Mnozí lékaři však začínají poukazovat i na stinné stránky tohoto vývoje a připomínají léčebné účinky metod používaných dříve, dokonce velmi dávno, a to i ve starověku. Jedná se o léčivé vlivy bylin, vody, klimatu, zvířat a dalších součástí přírody [1,3], ale také hudby, různých druhů výtvarného umění (arteterapie) a především slova jako velmi silného terapeutického prostředku [2].

V našem seriálu bychom proto chtěly upozornit na ozdravnou a posilující funkci přírody jako celku. Nevýhodou je, že efekt těchto léčebných metod často nelze přesně matematicky vyjádřit a statisticky zpracovat, což při současném požadavku Evidence Based Medicine (EBM), tedy požadavku medicíny založené na důkazech, může někomu připadat jako málo vědecké. To ovšem neznamená, že tento efekt neexistuje [2,4,5].

Odpovězme si tedy na otázku, jaká je ozdravná síla přírody? Pobývá-li člověk v přírodě, přizpůsobuje se jejímu rytmu, zpomalí, nadechne se a začne vnímat její vůni, zaposlouchá se do jejich zvuků, vyzuje-li boty, vnímá i její hebkost či teplotu, přírodu lze i ochutnat skrze vodu a plody. Při dlouhodobějším pozorování si uvědomíme její řád, přírodní cyklus, který odráží i životní cyklus člověka. Kolem nás se neustále něco nebo někdo rodí a umírá, ale život na planetě i s jejím bohatstvím pokračují dál. My se jen utvrzujeme v tom, že zákony biologie, fyziky, matematiky fungují. Člověk snad nikdy nebude moudřejší než přírodní síly. Proto nechme na sebe tyto síly působit a více je vnímejme, pomůže nám to poznat sama sebe a pomůže nám to i ve vlastním uzdravení.


Literatura
1. Bratman GN, Anderson CB, Berman MG et al. Nature and mental health; An ecosystem service perspective. Science Advances 2019; 5:eaax0903.
2. Kučerová H. Quo vadis, psychiatrie? Where do you go, Psychiatry? Psychiatrie 2013; 17(Suppl 2): 9192.
3. Kuo M. How might contact with nature promote human health? Promising mechanisms and a possible central pathway. Frontiers in Psychology 2015; 6: 1093.
4. Ptáček R. Evidence based medicine: centrální kontroverze současné medicíny. Postgraduální medicína 2017; 19(4): 445450.
5. Samuel SM, Kubatka P, Büsselberg D. Treating Cancers Using Nature´s Medicine: Significance and Challeges. Biomolecules 2021; 11: 1698.

 

Dovolujeme si připojit malou galerii fotografií z přírody, která současně také představuje jednu z technik arteterapie:


Fotky H. Kučerová:
  

Fotky K. Vinklárková:
 
 
 
 MUDr. Helena Kučerová, HonDG, psychiatr, Hranice, okr. Přerov

MUDr. Kateřina Vinklárková, primářka hematologie nemocnice Hranice, okr. Přerov