Rehabil Fyz Lek

Hlavní obrázek - Vliv kineziotejpování a kinezioterapie na dynamické parametry chůze u dětí s hyperpronačním syndromem
29.5.2023 | L. Honzíková, D. Dlugošová, B. Kočišová et al | Rehabil Fyz Lek

Cílem předkládané studie bylo zjistit účinek kineziotejpování a kinezioterapie na dynamické parametry chůze u dětí předškolního věku s hyperpronačním syndromem. Studie se účastnilo celkem 30 dětí (věk 5,4 ± 0,4 let) s oboustrannou valgozitou paty (9,5° ± 2,4°). Více...

Hlavní obrázek - Hodnocení vlivu různých typů chůze na vybrané respirační parametry u seniorů
17.2.2023 | K. Novotová, D. Pavlů, P. Vymyslický | Rehabil Fyz Lek

Cílem studie bylo vyhodnotit efekt různých typů chůze na vybrané spirometrické parametry u seniorů bez přidruženého onemocnění. Byla provedena systematická rešerše za pomoci elektronických databází Scopus, Web of Science, PEDro, Medline, PubMed, EBSCO a zařazeny byly studie publikované v letech 2013–2018. Více...

Hlavní obrázek - Výskyt skrátených svalov dolných končatín v školskom veku
8.12.2022 | E. Musilová, J. Jančík, E. Žiaková et al | Rehabil Fyz Lek

Príspevok poukazuje na prítomnosť funkčných porúch pohybového systému už v školskej populácii, kde za posledné roky sa preukazuje trend ich stúpania. Prieskumu sa zúčastnilo 58 žiakov vo veku 10–15 rokov. Více...

Hlavní obrázek - Rehabilitace chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí – cueingová terapie
4.7.2022 | D. Dvořáčková, D. Pánek | Rehabil Fyz Lek

Parkinsonova nemoc je druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění, jehož výskyt má celosvětově stále rostoucí tendenci. Jedním z charakteristických motorických projevů onemocnění jsou kontinuální a epizodické poruchy chůze, které sužují život až 89 % všech pacientů s Parkinsonovou nemocí. Více...