Rehabil Fyz Lek

Hlavní obrázek - Možnosti využití distanční terapie a telerehabilitace v ergoterapii u pacientů po získaném poškození mozku – pilotní studie
5.7.2021 | K. Hoidekrová, J. Pětioký, V. Rogalewicz et al | Rehabil Fyz Lek

Studie se zaměřuje na pacienty, kteří byli propuštěni z lůžkové rehabilitační péče do domácího prostředí, ale v důsledku nedostupnosti či nemožnosti dopravy na ambulantní rehabilitaci nemají možnost navazující ergoterapie pro horní končetiny (HK). Více...