Rehabil Fyz Lek

Hlavní obrázek - Výskyt skrátených svalov dolných končatín v školskom veku
5.12.2022 | E. Musilová, J. Jančík, E. Žiaková et al | Rehabil Fyz Lek

Príspevok poukazuje na prítomnosť funkčných porúch pohybového systému už v školskej populácii, kde za posledné roky sa preukazuje trend ich stúpania. Prieskumu sa zúčastnilo 58 žiakov vo veku 10–15 rokov. Více...

Hlavní obrázek - Rehabilitace chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí – cueingová terapie
4.7.2022 | D. Dvořáčková, D. Pánek | Rehabil Fyz Lek

Parkinsonova nemoc je druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění, jehož výskyt má celosvětově stále rostoucí tendenci. Jedním z charakteristických motorických projevů onemocnění jsou kontinuální a epizodické poruchy chůze, které sužují život až 89 % všech pacientů s Parkinsonovou nemocí. Více...

Hlavní obrázek - Využitie meridiánových cvikov vo fyzioterapii nešpecifických bolestiach chrbta
4.1.2022 | E. Žiaková, D. Jančová, N. Sládeková et al | Rehabil Fyz Lek

Príspevok sa zaoberá teóriou šľachovo-svalových dráh tradičnej čínskej medicíny a využitím meridiánových cvičení vo fyzioterapii. Na zámerne vybranej vzorke 30 probandov vo veku od 19 do 55 rokov spĺňajúcich stanovené kritériá, sa zisťuje vplyv cvikov pri nešpecifickej bolesti v oblasti krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice. Více...