Transfuze Hematol Dnes

Hlavní obrázek - Změny v imunitním systému u neléčených nemocných s chronickou lymfocytární leukémií – část 2: nespecifická imunita
14.10.2021 | Vodárek P., Smolej L., Belada D. et al | Transfuze Hematol Dnes

Chronická lymfocytární leukémie (CLL), nejčastější leukémie dospělých v západním světě, je spojena s významným kombinovaným imunodeficitem. Vedle změn specifické imunity se u nemocných s CLL můžeme setkat s defekty všech složek nespecifické imunity, jednak buněčné, tedy NK buněk, fagocytů a dendritických buněk, ale i humorální, tedy komplementu. Více...

Hlavní obrázek - Mukormykózy – přehled literatury doplněný kazuistikou
3.8.2021 | Čerňan M., Szotkowski T., Machová R. et al | Transfuze Hematol Dnes

Mukormykózy představují heterogenní skupinu vzácných invazivních mykóz s agresivním průběhem a vysokou mortalitou. Nejvíce ohroženou skupinou v evropské populaci jsou nemocní podstupující intenzivní léčbu pro hematologické malignity a alogenní transplantaci krvetvorných buněk. Více...

Hlavní obrázek - Heparinem indukovaná trombocytopenie
17.7.2021 | Novotný J., Penka M. | Transfuze Hematol Dnes

Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) představuje velmi závažnou komplikaci léčby hepariny se zvýšenou morbiditou a/nebo mortalitou. Více...