Transfuze Hematol Dnes

Hlavní obrázek - Kongenitální neutropenie u dětí a dospělých
16.5.2022 | Staňo Kozubík K., Vrzalová Z., Trizuljak J. et al | Transfuze Hematol Dnes

Dědičné neutropenie (DN) patří mezi geneticky podmíněná onemocnění, která mohou být dia­gnostikována i v dospělém věku. DN se v dospělosti manifestuje spíše lehkými formami neutropenie a cytopenie. Případné další klinické příznaky bývají mírnější ve srovnání s DN dia­gnostikovanými u dětí. Více...

Hlavní obrázek - Změny v imunitním systému u neléčených nemocných s chronickou lymfocytární leukémií – část 2: nespecifická imunita
14.10.2021 | Vodárek P., Smolej L., Belada D. et al | Transfuze Hematol Dnes

Chronická lymfocytární leukémie (CLL), nejčastější leukémie dospělých v západním světě, je spojena s významným kombinovaným imunodeficitem. Vedle změn specifické imunity se u nemocných s CLL můžeme setkat s defekty všech složek nespecifické imunity, jednak buněčné, tedy NK buněk, fagocytů a dendritických buněk, ale i humorální, tedy komplementu. Více...