Jedinečnost projektu tkví v komplexnosti vzdělávacího systému, jehož cílem je mezinárodní vzdělávání lékařů vedené renomovanými odborníky z amerických a rakouských univerzit a následné sdílení nabytých poznatků, které zvyšuje úroveň zdravotnictví v zúčastněných zemích.

Projekt je financován nadací The American Austrian Foundation a spolufinancován rakouským Ministerstvem vědy, výzkumu a ekonomiky a dalšími neziskovými organizacemi. 

Účastníci projektu Salzburských seminářů si hradí pouze cestovní náklady.

Registrace je otevřena do 15. října 2020 na adrese openmedicalinstitute.org