Po diabeticích pomůže i kardiakům

Od 5. listopadu letošního roku jej mohou diabetologové, internisté a kardiologové využít i pro léčbu dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním, a to nezávisle na tom, jestli má pacient diabetes 2. typu, nebo ne.2 Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) doporučil Evropské komisi schválení na základě výsledků studie DAPA-HF fáze III publikované v The New England Journal of Medicine. Tato mezinárodní multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená studie hodnotila účinek a bezpečnost léčivého přípravku Forxiga 10 mg u 4 744 pacientů se srdečním selháním, sníženou ejekční frakcí (LVEF ≤ 40 %) a s diabetem 2. typu, nebo i bez něj. Dapagliflozin v ní, jako první inhibitor sodíko-glukózového kontransportéru 2 (SGLT2), prokázal statisticky významné snížení výskytu kardiovaskulární smrti či zhoršení srdečního selhání (hospitalizace či ekvivalentní událost, např. urgentní návštěva lékaře).3

 

 Podle prof. Aleše Linharta, předsedy České kardiologické společnosti, se v podobě dapagliflozinu dostává lékařům do ruky velmi šetrný, a přitom mimořádně účinný prostředek pro zlepšení kvality života a jeho prodloužení u nemocných s touto závažnou diagnózou. „Vedle příznivého vlivu na srdce je třeba zdůraznit i příznivý efekt gliflozinů na ledviny, které u nemocných se srdečním selháním rovněž významně trpí,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

 

Studie DAPA-HF je součástí robustního programu klinických studií DapaCare. V něm jsou zařazeny například klinické studie zkoumající léčbu dapagliflozinem u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (DAPA-CKD) nebo se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí (DELIVER). Výsledky studie DELIVER autoři očekávají v druhé polovině roku 2021. 

 

Srdeční selhání postihuje přibližně 64 milionů lidí na celém světě (z nichž alespoň polovina má sníženou ejekční frakci).4,5,6 V ČR je to přibližně 230 tisíc nemocných.7,8 Jde o závažné chronické onemocnění, které je hlavní příčinou hospitalizace u osob starších 65 let a na které bohužel umírá do pěti let od diagnostiky polovina pacientů.9

 

Foto - zdroj: Wikipedia


 1. https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2020/forxiga-approved-in-the-eu-for-heart-failure.html

 2. SPC Forxiga

 3. McMurray JJV et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med 2019.

 4. Dickstein K, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2008 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Eur Heart J 2008; 29:2388-2442.

 5. Travessa AMR, Menezes Falcão LF de. Treatment of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction-Recent Developments. Am J Ther 2016; 23(2):e531-49.

 6. Vos T et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet 2017; 390(10100):1211–59.

 7. Pavlušová M et al. Cor Vasa. 2018;60(3):e224-233.

 8. Zdravotnická statistika ČR – Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2017.

 9. Azad N, Lemay G. Management of chronic heart failure in the older population. J Geriatr Cardiol 2014; 11(4):329–37.

  Kód schválení CZ-1849